Име на дружество

Service One S.A.

Сфера

Електрически и електронни уреди

Заменено приложение

UNIX - EX WAN - WIN CE

Приложение на Soft1

Soft1 Cloud ERP

Внедрено от

DIGIMARK S.A. , Connect Line S.A.
„Използвайки предлаганите от SoftOne решения, ние постигнахме интеграция и автоматизация на дейността си, както и пряк контрол върху данните си, с което значително намалихме възможността от грешки. Достъпът до данни в реално време значително подобри ежедневните дейности както за търговските ни екипи, така и за стотици наши партньори в цялата страна, като намали необходимото време за обслужване на клиентите ни.“

Angelos Fragkoulidis, IT Services Director, Service One S.A.

Service OneService One S.A. е 99% подразделение на FourlisTrade S.A. и член на FourlisGroup, една от водещите групи компании в Гърция и на Балканите за предоставяне на качествени и издръжливи потребителски стоки. Дружеството е разработило една от най-добре организираните структури за обслужване по места, която може да предостави навременна и ефективна поддръжка в цялата мрежа за електрически и електронни уреди и домашно обзавеждане.
 • Разработване на обединена софтуерна система
 • Елиминиране на възможните грешки при въвеждане на данни
 • Намаляване на разходите за поддръжка на ИТ
 • Модернизиране на процедурите по въвеждане на данни
 • Създаване на исторически записи за ремонти и гаранции
 • Поддръжка на работата на екипи, работещи извън офиса
 • Обработка на данните в реално време и създаване на комплексни отчети
 • Намаляване на времето за обслужване

 • Интегриране на всички бизнес функции в система с пренос на данни в реално време
 • Създаване на автоматизиран процес за въвеждане на информация за елиминиране на възможните грешки при ръчно въвеждане на данни
 • Създаване на онлайн база данни, поддържаща исторически записи за обслужване и гаранции
 • Улеснен процес на фактуриране
 • Въвеждане на автоматизирана процедура за обработка на данни и отчитане в реално време
 • Създаване на персонализирано решение, приложено към таблети с Windows 8, за обслужване на екипи, работещи извън офиса

 • Подобрено време за обработка на информация
 • Значително понижено време за обслужване
 • Автоматизация на обслужването на място и процеса по поръчване/получаване
 • Надежден пренос на данни в реално време към мобилни обслужващи звена
 • Бърз и надежден процес за въвеждане на данни
 • Значително намаляване на оперативните разходи


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация