Soft1 PDA Sales

Сведете до минимум разходите си и подобрете обслужването на клиентите с приложението Soft1 Mobile Sales. Подобрете ефективността на продажбите си, независимо дали сте на път, или на среща с клиент.

Soft1 Mobile Sales подхожда идеално за всички бизнеси, които работят с независими търговски изпълнители, тъй като им позволява да изпълняват задачите си с помощта на мобилно PDA устройство, предлагащо достъп в реално време до съответната корпоративна информация. Със Soft1 Mobile Sales служителите могат лесно да изпълняват поръчки, да събират вземания и да търгуват. Те могат също да се информират за финансовите записи на клиентите, салда по сметки, състояние на стоките и др. В допълнение, използвайки Soft1 Mobile Sales, вашите служители могат да отпечатват поръчки, бележки, фактури и ваучери.


Вижте също