Soft1 Operational Models
За реалните ви бизнес нужди!

 

Развитието на технологиите създава нови, подобрени начини за управление на ИТ на дружеството ви.

Освен традиционния оперативен модел, който разчита на физически сървъри, днешните ИТ могат да се възползват от нови решения, използвайки виртуализирани сървъри и алтернативни версии за изчисления в облака.

Soft1 ERP предоставя на ИТ мениджърите гъвкавостта да използват разнообразни платформи, за да хостват необходимите им софтуерни приложения за организациите си.

Тези възможности включват:

Локална работа: Приложенията на Soft1 се внедряват по традиционен начин на частни сървъри зад защитната стена на предприятието. Клиентите закупуват лиценз и внедряват Soft1 ERP на физическите си сървъри (виртуализирани или не). При този сценарий клиентът внедрява базата данни и оперативната среда, изпълнява надстройване на приложенията и управлява резервните копия.

Абонаментен модел ASK: SПриложенията на Soft1 се внедряват на частни сървъри зад защитната стена на предприятието. Клиентите закупуват абонамент (фактурира се на годишна база) и внедряват Soft1 ERP на физическите си сървъри. Лицензионното споразумение е за едногодишен период и се подновява всяка година, като включва всички нови софтуерни версии.

Базирано в облака: : Работата Soft1 ERP се възлага на SoftOne като трета страна доставчик на услуги. Това предложение е изцяло управлявана услуга, работеща с ресурси на Microsoft Windows Azure.

Софтуер като услуга (SaaS) – приложенията на Soft1 се доставят на абонаментна база. Използвайки усъвършенствана многоклиентска архитектура и техники за балансиране на натоварването, потребителите от различни предприятия се обединяват на платформите за сървъри, бази данни и съхранение на Windows Azure. SoftOne управлява работата на софтуерни приложения, надстройване и общо архивиране на данните като защита от бедствия.

Хостван ERP (виртуален частен облак) – приложенията на Soft1 се внедряват в обществената среда в облака, където на предприятията се предоставят собствени отделни ресурси в облака и не се налага те да ги делят с други организации.