Търговия на едро и дистрибуция

Поддържайте движението


Soft1 ERP предлага на дистрибуторите и търговците на едро цялостно решение, което ускорява растежа на бизнеса и подобрява удовлетвореността на клиентите. С готова функционалност (out-of-the-box) за всичко от продажби, поръчки, покупки и управление на наличностите до финанси, управление на складове и отчитане на бизнеса, решението на Soft1 може да ви помогне да оптимизирате всеки аспект на бизнеса ви.

Решението от Soft1 може да ви помогне да управлявате бизнеса си по-добре в движение. Дайте достъп на служителите си до изключително важни данни в реално време от всяко място, ускорете времето за отклик и подобрете вземането на решения.

Насочвайте бизнеса си в правилната посока с интегрирано решение, което може да ви помогне да подобрите печалбите, да се възползвате от нови пазарни възможности и инициативно да отговаряте на нуждите на клиентите си.


Soft1 ERP осигурява реални предимства

Управление на разходите

Управлявайте разходите за наличности и оптимизирайте ресурсите си. Управлявайте по-добре складовите наличности от активи, ускорете времето за доставка и подобрете маржовете и печалбите си.


Елиминирайте сложностите

Опростете и автоматизирайте междуфункционалните си дейности и процесите по дистрибуция. Ускорете темповете си и съгласувайте всеки аспект на дейността си от продажби и наличности до дистрибуция и финанси.


Информация за растеж

Постигнете цялостна видимост в реално време за цялата си организация. Дайте възможност на служителите си да вземат по-информирани и уверени решения. Получавайте необходимата информация бързо и лесно от всяко място и устройство.


Ново разбиране за удовлетвореността на клиентите

Нека бизнесът ви се отличава с превъзходно обслужване на клиенти. Дайте възможност на служителите си да изграждат по-здрави взаимоотношения с доставчици и клиенти. Удовлетворявайте сложните изисквания на клиентите си с лекота, като същевременно контролирате разходите си.

Специфична за сектора функционалност

Проследявайте артикулите по обект, склад, местоположение, партида, сериен номер на пакети. Използвайте множество системи за контрол на наличностите и методи за оценка като FIFO и LIFO. Понижете разходите и елиминирайте отпадъците с помощта на ABC анализ.

View Data Sheet

Управлявайте алтернативни кодове за наличности и автоматизирайте получаването на налични артикули въз основа на алтернативни кодове в търговските документи.

View Data Sheet

Управлявайте и наблюдавайте наличните артикули според комбинация от максимум три различни свойства в съчетание с богата гама от свързани отчети и друга статистика.

View Data Sheet

Създавайте разширени сценарии за кредитен контрол, прилагани избирателно за определени категории на документи или методи на плащане. С автоматизирани предупреждения, забрани, въпроси и процедури за одобрение при въвеждане на документи.

View Data Sheet

Управлявайте складовите обекти и материалите. Проследявайте с лекота наличностите в уеб и мобилен интерфейс.

View Data Sheet

Наблюдаване на серийните номера при всички трансакции.

View Data Sheet

Управлявайте съставни артикули и използвайте редица свързани възможности за автоматизация при трансакциите. Създавайте групови комплекти за налични артикули или услуги (ако е приложимо) и наблюдавайте стойността им при съставяне на комплекти с възможност за автоматично генериране на документи за комплектуване или разделяне по време на трансакциите.

View Data Sheet

Включва главен файл за валути и обменни курсове, както и възможност за използване на 3 валути на трансакция (местна, валута на трансакцията и на търговеца). Изчисляване на разликите във валутните курсове (печалби и загуби), включително процедури Intrastat & Vies. Всички валутни курсове се актуализират автоматично.

View Data Sheet

Използвайте поръчки за продажби, изисквайте прогнози и информация за наличностите в реално време, за да планирате и генерирате точни поръчки за снабдяване, които покриват текущото и прогнозирано търсене.

View Data Sheet

Наблюдавайте записите за номер на партида с пълна информация за сроковете на годност и наличните количества, които е възможно да се включват в трансакциите по ред от документ. Трансакциите по партида се проследяват в отделен регистър.

View Data Sheet

Създавайте сложни сценарии на политики за ценообразуване за продажби или покупки. Автоматизирайте избора на цена, отстъпки и подаръци въз основа на споразумения.

View Data Sheet

Изчислявайте разходите за вносни стоки чрез папка за внос (износ), предвиждайки натрупаната сума за всички свързани документи. Поддържа се също прогноза на разходите. Разходите за внос се разпределят според различни критерии (стойност, тегло, обем и др.). Включени са също процедурите Intrastat & Vies.

View Data Sheet


Вижте също


Истории на успеха от клиенти


Athinaiki Transportation S.A. управлява услуги за спедиция и дистрибуция от 1969 г. Централата и офисите на дружеството са в Магула, Атика. То разполага с клонове в Солун, Лариса, Ламия, Патра, Янина и Ираклио, Крит, предоставяйки мрежа за обслужване в цялата страна. Останалите 20% от мрежата се покриват чрез представители в над 30 града в цялата страна.

Прочетете историята на клиента


Научете още
*Задължително поле.