Soft1 Cloud Technologies
Добавена стойност от SoftOne с най-добрата инфраструктура на облака!

 

Soft1 Cloud ERP работи в усъвършенстваните центрове за данни на Microsoft и се възползва изцяло от техническите предимства на платформата в облака Windows Azure.

SoftOne непрекъснато разработва напреднали технологии в облака, които подобряват възможностите на платформата Windows Azure от Microsoft и осигуряват безпроблемната работа на софтуера на Soft1 в облака.

Тези технологии се интегрират със Soft1 Azure Hypervisor, усъвършенствана контролна система, която изцяло автоматизира всички функции на услугата в облака и елиминира възможността от човешка грешка!

 

  Цялостно проследяване на функциите (Health Monitoring Service) за незабавен отклик на нуждите в реално време

  Динамично балансиране на натоварването за по-ефективна работа въз основа на реалните нужди

  Еластичност при работа с ресурсите на Azure

  Инсталиране на нови софтуерни версии (контрол на версиите)

  Сигурен потребителски достъп: упълномощен потребителски достъп със сертификация на достъпа до работната станция, защитна стена за контролиран достъп от конкретни мрежи

  Лесно преминаване от локална работа към такава в облака (преход към облака)

  Качване и изтегляне на базата данни, така че дружеството да може незабавно да изтегли данните си от облака и да ги инсталира локално за
  допълнителна сигурност или алтернативна работа

  Създаване на резервни копия за съхранение или в облака, или локално (дори на USB устройство)

  Издаване на ограничени във времето специални кодове за достъп за поддръжка на услуги на трети страни