Soft1 PDA
Warehouse

Приложението Soft1 Mobile Warehouse е пълноценно решение, което позволява на дружествата да организират ефективно и да управляват складовете си.

С помощта на PDA устройство Soft1 Mobile Warehouse поддържа изцяло всички ваши ключови нужди, свързани със складиране, като приемане на изделия, вземане на стоки, вътрешно предвижване, инвентаризация и др. Централната система се актуализира автоматично със складовия трафик, докато складовите служители се известяват в реално време за всички данни относно техните задачи (архив на артикулите, изпълнени поръчки и др.)

С интуитивен дизайн и лекота на използването, Soft1 Mobile Warehouse позволява на всяко дружество да управлява по-добре складовете си, да наблюдава състоянието на складовите наличности, да обслужва клиентите си по-добре и да контролира оперативните си разходи.


Вижте също