Soft1 B2B

Soft1 B2B е уеб приложение, което позволява на бизнеса да автоматизира процесите с клиенти и бизнес партньори. Soft1 B2B се внедрява лесно във всички инсталации на Soft1 независимо от работния им модел (локално или в облака). Всичко е подготвено за вас от SoftOne! Без необходимост от специализирани инсталации или допълнителен хардуер, с централен контрол на правата за достъп и изключително лесни процедури за персонализиране.

Дайте на клиентите и бизнес партньорите си достъп до вашата система Soft1 ERP и им позволете да изпълняват редица действия.


Достъп в реално време

Преглед и управление на активни поръчки, чакащи поръчки и подаване на нови.

Преглед на всички активни артикули и разглеждане на статистика по артикули, ценови листи за артикули и др.

Достъп до финансови записи, остатъчни салда, финансови транзакции, вземания и т.н.Изпробвайте Soft1 B2B безплатно


*Задължително поле

Вижте също