Инфраструктура на Cloud
Microsoft Windows Azure: съвършена сигурност, надеждност и наличност!

 

Soft1 Cloud ERP използва най-модерните центрове за данни на Microsoft, като се възползва от предимствата на платформата Microsoft Windows Azure.
Прилагайки усъвършенствани технологии, платформата Windows Azure предоставя абсолютна сигурност и наличност за процесорни блокове, бази данни и място за съхранение на файлове, използвани от Soft1 Cloud ERP.

В същите центрове за данни се хостват приложения от няколко от най-големите компании в света с гаранцията на Microsoft, която осигурява:

  • Строго контролиран достъп до всички зони в центъра за данни само за упълномощен персонал
  • Усъвършенствани системи за сигурност и възстановяване дори в случай на природни бедствия
  • Безопасни работни условия в напълно автоматизирана среда по най-високи стандарти
  • 99,9% наличност с използване на технологиите отказоустойчивост, автоматична репликация, архивиране и възстановяване, балансиране на натоварването и др.
  • Денонощна поддръжка от експерти на Microsoft
  • Международни сертификати

 

Какви са предимствата за вас от Soft1 в Windows Azure?

 

  • Вашият бизнес софтуер работи в изцяло автоматизирана среда със значително по-висока производителност спрямо обикновен център за данни.
  • Предлаганата от платформата гъвкавост заедно със структурираните API на средата позволяват използването на специални механизми за управление на ресурсите на Soft1 Cloud ERP. По този начин разполагате с абсолютен контрол върху работната среда на услугата и създавате значителна икономия от мащаба.
  • Структурираната, сигурна и надеждна платформа, управлявана и използвана изключително от Microsoft, значително повишава ефективността на инвестицията ви.