Home  ›  Blog  ›  News & Events


News & Events    SoftOne

Водещата софтуерна група придобива мажоритарния дял от cosmoONE – най-голямата B2B компания за електронни доставки. SOFTONE Group обявява придобиването на 61,73% дял от cosmoONE – водещ доставчик на B2B услуги за електронни обществени поръчки и електронни тър...


#News