Home  ›  Blog  ›  News & Events


News & Events    Milena

SoftOne Technologies е победител в процедурата по наддаване за Unisoft. SoftOne Technologies (член на Olympia Group) е победител в процеса по наддаване за придобиването на Unisoft SA. Споразумението за придобиването на Unisoft от SoftOne е подписано на 23 ф...