Home > Soft1 Series 6 > Dynamic Intelligence > Soft1 BI Data LakeSoft1 BI Data Lake
Внесете живот в данните сиОтключете мощните функции, които предлагат най-актуалните технологии за Business Intelligence, с новата услуга Soft1 BI Data Lake. Свързвайте хората с реалните данни на бизнеса си и им помагайте да виждат ясно истинската картина, скрита зад цифрите, информацията и процесите, със съвременен и истински удобен инструмент за BI.

Проектиран гъвкаво, за да отговаря на работните изисквания както на малки, така и на големи предприятия и организации, Soft1 BI Data Lake преобразува и визуализира данните на бизнеса ви в лесно разбираема форма, като позволява на хората ви да достигат до полезни изводи относно напредъка на ключовите показатели за ефективността и да вземат информирани решения навреме.

С лекота, без специализирани технически познания и обикновено на достъпна цена, тъй като Soft1 BI Data Lake се предлага като абонаментна услуга, която не изисква закупуване на лицензи за анализи. В допълнение услугата не предполага разходи за анализ на процесите и проектиране или поддръжка на инфраструктура.Превърнете данните си в предимство за своя бизнес

Напълно свързана с авангардната платформа Power BI от Microsoft, Soft1 BI Data Lake събира, организира и експортира данни от всяка инсталация на Soft1 (в облака или на място), като ги превръща в много удобни за потребителите обобщения, диаграми, таблици и други визуализирани отчети за бизнес разузнаване.

Съчетавайки мощни инструменти за предвиждащ анализ и технологии за машинно обучение с мощните възможности за визуализиране на данните на платформата Power BI, Soft1 BI Data Lake предлага нови и усъвършенствани възможности за обработване на данни, анализ и представяне чрез интегрирани шаблони, като по този начин помага на всеки бизнес да придобие задълбочено разбиране и да се възползва по-добре от цялата си налична информация.


Вижте цялостната ситуация, в детайли


Информация в реално време

Управлявайте, контролирайте и обработвайте големи количества данни лесно и бързо, като ги извеждате под формата на разбираеми обобщения, диаграми и отчети, които представят ясна картина за ефективността на всяка функция в бизнеса ви. Възползвайте се от интерактивните шаблони, които се актуализират в реално време и ви позволяват да идентифицирате проблеми и неизправности навреме, както и да откривате тенденции и възможности.


Мощни умения

Форматирайте и разбирайте сложни корпоративни данни, като лесно се обръщате към реалната информация зад тях. Открийте факторите, които влияят на продажбите на дружеството ви, адаптирайте се бързо към променящите се пазарни тенденции и исканията на клиентите ви и оценявайте напредъка на финансовите показатели с помощта на вградените отчети и шаблони на Soft1 BI Data Lake.


Визуализирано вземане на решения

Създавайте динамични, интерактивни обобщения, диаграми и други модели за визуализация на вашите данни, които ви дават необходимите отговори, за да вземате информирани решения. Съгласувайте стратегическото и финансовото планиране на бизнеса си с информацията, осигурена от инструментите за анализ, изготвяне на бюджети и прогнозиране в Soft1 BI Data Lake, за да постигате по-добри резултати незабавно.


Усъвършенствани възможности, уникални предимства
Започнете веднага с нашите шаблони

Получавайте ценни сведения незабавно без сложни настройки или предварително обучение, като се възползвате от търговските и финансовите шаблони на Soft1 BI Data Lake. Следете напредъка на своите продажби/приходи и извършвайте диагностика на тенденциите и факторите, които засягат търсенето на продуктите ви. Получавайте информация в реално време за развитието на своя бизнес, прогнозирайте представянето на ключовите финансови показатели и обработвайте резултатите на балансите и финансовите отчети.

Проектирайте собствени шаблони

Поддържайте информационните нужди на всяка функция или отдел в бизнеса си (от продажби, маркетинг и CRM до производство, верига на доставките или дори ЧР) с мощните функции за персонализиране на Soft1 BI Data Lake. Извличайте данните, които ви интересуват, и създавайте лесно собствени персонализирани шаблони, получавайки незабавен достъп до информацията, от която действително се нуждаете, чрез обобщения, диаграми и готови за употреба отчети.

Правете точни прогнози

Не се ограничавайте до анализирането на миналия или текущия курс на бизнеса си: можете също надеждно да предвиждате какво би могло да се случи в бъдеще. Благодарение на интеграцията на мощни функции за машинно обучение Soft1 BI Data Lake идентифицира тенденции и модели в резултатите от миналото и използва тези модели, за да изпълнява „възможни сценарии“, помагайки ви да създавате сигурни прогнози чрез прилагане на редица алгоритми, които гарантират валидността им.

Обръщайте внимание на детайлите

Получете по-добро разбиране за резултатите от всеки процес или операция в бизнеса си, като бързо и лесно разгледате в дълбочина подробностите. Създавайте динамични и интерактивни обобщения, диаграми, таблици или други визуализации и незабавно правете справка с информацията и данните, от които са съставени, като филтрирате резултатите с лесно щракване върху диаграмата (и/или прилагане на желаните филтри).

Споделяйте сведенията със своите хора

Помагайте на служителите си лесно да обработват данните във връзка с длъжността си без необходимост от специализирани технически познания, като по този начин ги улеснявате да вземат съответни решения, когато е необходимо. Създавайте изключително практични отчети и други диаграми с визуализация на данни и споделяйте информацията с хората в бизнеса си по сигурен начин, като им предоставяте незабавен достъп чрез профил в Office 365.

Бъдете винаги информирани

Възползвайте се максимално от силата на анализа в облака, дори при обработка на данни на място. Благодарение на комуникацията в реално време с всяка инсталация на Soft1 и на облачната платформа Microsoft Power BI, Soft1 BI Data Lake ви позволява да се възползвате от най-актуалните възможности за BI и алгоритми за анализ на данни всеки път. Работете гъвкаво с диаграми и други визуализации, които показват данните в реално време и се актуализират непрекъснато.Пробвайте Soft1 Series 6 БезплатноМоля, попълнете следния формуляр. На предоставения от Вас имейл адрес ще получите необходимата информация за активиране и използване на приложението.
*Задължително поле