Home  ›  Blog
    SoftOne

CRM системите помагат на бизнеса да рационализира своите процеси, тъй като те могат да предоставят данни за клиентите (напр. обратна връзка и подробности за нуждите на клиентите) в реално време. Когато е базиран на облак, резултатите са още по-добри. Правилно ...


#Cloud     #Cloud CRM     #CRM     #Digital Transformation