Home  ›  Blog
    SoftOne

Споразумението на водещият доставчик на облачен бизнес софтуер с една от най-важните технологични компании за пътуване в Европа полага основите за дигиталната трансформация на бизнеса в хотелския сектор.    SOFTONE Group, най-големият доставчик на о...


#News