Home  ›  Blog
    SoftOne

Има случаи, в които локално инсталираното ERP е добро решение, най-често решения, базирани на облак, са без конкуренцията. Все повече и повече фирми избират решения, базирани на облак. Нека да разгледаме по-отблизо предимствата на облака.   Мобилнос...


#Cloud     #ERP