Home  ›  Blog
    SoftOne

Постепенно фирмите започват да осъзнават, че мигрирането на техните данни и приложения (като ERP) на доверен доставчик на облаци няма да доведе до ... ужасно бедствие. Напротив! Cloud ERP печели все повече привърженици сред малките и средни предприятия, които ...