Home  ›  Blog
    SoftOne

Доскоро ERP системите се възприемаха за сложни и скъпи. Това вече не е валидно и предприятията от всякакъв мащаб се стремят да внедрят ERP решение, което ще улесни работата на всичките им отдели. Освен очевидните предимства, ERP има и още „скрити съкровища”, к...


#ERP