Home  ›  Blog
    SoftOne

Бизнесът може да използва отдалечена работа и мобилни компютри от дълго време, но съвсем отскоро наблюдаваме съществена промяна в разбирането и манталитета. Enterprise Mobility се превърна в много важен инструмент за бизнеса за кратко време, като в същото врем...


#Mobile     #mobilty     #ЕМ