Home  ›  Blog
    SoftOne

Обслужването на клиенти е отговорност на целия бизнес, а не изключително на един отдел. За да бъде ориентиран към клиента, това трябва да е така за всички отдели и екипи, включително продажби, маркетинг, счетоводство и т.н. CRM решение може да помогне за пости...


#Cloud CRM     #CRM     #Customer Service