Home  ›  Blog
    SoftOne

Възможно е да сте имплементирали ERP система, докато бизнесът ви все още се е развивал и постепенно сте осъзнали, че има скрити разходи, които не сте очаквали. След анализиране на някои от тези разходи, вече можем да опишем как ERP система, базирана в облака, ...


#Cloud     #ERP