Внедряване на проекти
SoftOne предоставя богата гама от специализирани услуги за изпълнението на бизнес проекти, като консултиране за приложения, преструктуриране на бизнес процедури, настройка на параметри на приложение, персонализация и много други.

Експертните познания, техническите умения и опитът на служителите ни в съвременните бизнес практики ни позволяват да прилагаме унифициран методичен подход при изпълнението на проект за постигане на възможно най-добри резултати.

Методиката за изпълнение на SoftOne се състои от подробни процедури по отношение на управлението на проекти и задачи, ключови точки за контрол на разработката на проекта и срокове, както и подробна документация. В допълнение тя е много гъвкава и взема под внимание особеностите на всяко дружество, като по този начин се адаптира безупречно към конкретните изисквания.

Отделът по поддръжката се състои от високо квалифицирани екипи от бизнес консултанти, мениджъри на проекти, ИТ специалисти и софтуерни архитекти, които предоставят на клиентите ни разнообразни услуги и специализирани решения независимо от сферата на дейността им.

  • управление на проекти
  • бизнес анализ
  • реинженеринг на бизнес процеси
  • мигриране на данни
  • настройка на параметри
  • персонализиране
  • системен инженеринг