Системи за управление на качеството
SoftOne непрекъснато инвестира в своята ИТ инфраструктура и технологии в облака, за да предоставя на клиентите си иновативни решения, които се настройват изцяло към техните бизнес нужди.

Съгласно най-добрите практики в сектора и международните стандарти SoftOne планира и прилага цялостна програма за всеобщо управление на качеството, която определя редица стъпки, необходими за изпълняване на всички бизнес процеси и мерки за производителността, с които се определя ефективността ѝ. От Съвета на директорите до служителите – всички в SoftOne напълно подкрепят тази програма и участват в непрекъснатото разработване на икономически изгодни, висококачествени продукти и услуги в облака.

Продължавайки ангажиментите си, SoftOne прилага системи за управление на сигурността на информацията, сертифицирани съответно съгласно стандартите EN ISO 27001:2013. Дружеството е преминало успешно външен одит, направен от TUV AUSTRIA HELLAS и подлежи на редовни оценки, за да се гарантира, че процедурите му остават в съответствие със световните стандарти на текуща база.

 

EN-ISO-27001-2013-Certification_Gr

EN ISO 27001:2013

EN ISO 27001:2013 е световен стандарт, който определя изискванията за система за управление на сигурността на информацията. Той свидетелства, че SoftOne изпълнява пълен набор от контроли за осигуряване на локални услуги и такива в облака, които работят със съвършена надеждност и сигурност.