Какво е ERP
Когато чуят термина ERP, много хора мислят, че това е сложен и неудобен за използване софтуер. Възможно е в началото да е било така, но в наши дни дори малките и средните предприятия могат да използват ERP система, за да намалят оперативните разходи, да повишат приходите и като цяло да управляват ефективно наличните си ресурси.

ERP: Определение

ERP означава Enterprise Resource Planning – планиране на ресурсите на предприятието, което може да се обясни като „система за бизнес планиране“. Онлайн можете да намерите безбройни анализи и научни трудове за ERP системите. Преобладаващото определение обаче е, че ERP е софтуерна система, която управлява всички бизнес операции за подобряване на представянето на бизнеса (определение за ERP в Wikipedia). Това се постига чрез по-рационално управление и използване на данните и бизнес ресурсите (човешки ресурси, материални, финансови ресурси и др.).

ERP: История

От началото на 90-те години на 20-и век, когато се използваше за въвеждане на счетоводни функции и човешки ресурси/заплати в MRP (планиране на производствените ресурси), ERP претърпя еволюция в технологичен план с много бързи темпове. Така, съвременните ERP системи имат други вградени възможности като управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), система за складово управление (WMS), електронен обмен на данни (EDI), дори интегрирано управление на качеството . (IQM).

Много хора бъркат ERP системите с търговски софтуерни пакети. Една ERP система обаче е много повече от система за управление на счетоводството.

Разликата е в това, че ERP системата може да управлява и да използва всички данни, поддържайки бизнес дейността, която може да засяга всичко от финансови услуги и човешки ресурси до веригата за доставки и взаимоотношенията с клиенти.

Всичко описано по-горе е възможно благодарение на обединената база данни, в която всички данни и трансакции се регистрират и наблюдават в реално време (или почти реално време в някои случаи).

 

Предимства на ERP накратко


Предимства на ERP накратко:  
   
 • повиши потока си от приходи;

 • подобри ефективността си, като обедини различни дейности (финанси и счетоводство, производство, верига за доставки, управление на взаимоотношенията с клиенти, човешки ресурси, BI/отчитане);

 • повиши продуктивността на човешките ресурси чрез автоматизиране на процедурите;

 • понижи оперативните разходи;

 • подобри сигурността на бизнес данните си;

 • извлича информация от различни бизнес отдели.

 

Какво включва една ERP система?

 

Характеристики на ERP

 

Възможности за лицензиране

 

Възможности за внедряване: локално, SaaS или хоствано

 


Какво представлява Cloud ERP

Закупуването на бизнес софтуер се измества от особено големи и сложни системи към ERP решения, които са много по-изгодни и полезни, като същевременно предлагат по-голяма гъвкавост.

Решение, което непрекъснато набира популярност, е Cloud ERP или, както още е известно, SaaS ERP (ERP софтуер като услуга)..

Но какво представлява Cloud ERP Cloud ERP? Това е особено популярно решение, тъй като отговаря на множество предизвикателства, свързани с големите ERP инсталации. Базираното в облака ERP решение използва възможности за управление на ресурсите и съхранението на данни чрез интернет, позволявайки извършването на всички задачи по управлението на бизнеса в облака. Cloud ERP може да се подготви за работа в изключително кратки срокове, тъй като не се инсталира софтуер на сървърите на дружеството (за разлика от локалната инсталация). В допълнение решението е винаги актуално, което позволява на клиентите да работят винаги с най-актуалната версия.

Cloud ERP помага на дружествата да намалят оперативните си разходи, тъй като не изисква допълнителен хардуер, като се фактурира с използването на годишен абонамент (обикновено на годишна база и според броя потребители).

It is worth noting that SoftOne was the first software provider to introduce the subscription model in Greece and at a time when the Cloud concept was unknown to businesses and to the end users. Essentially, with the S1aaS (Soft1 as a Service), SoftOne was the first to offer IT business solutions as a service, regardless of whether the Cloud distribution system was available or not.

Друг ключов параметър на Cloud ERP е способността за достъп до бизнес данни от всяко място с помощта на всяко мобилно устройство..

И накрая, сигурността на данните с план за възстановяване при бедствия се счита за даденост, тъй като всяко истинско Cloud ERP решение се намира в съвременни центрове за данни.

Например SoftOne използва технологията Microsoft Azure и съответните услуги на Microsoft, предлагащи пълен контрол и разделение между данните и софтуера, така че решението е изцяло съвместимо с директивите на Европейския съюз и др.
Предимства на Cloud ERP


Cloud ERP действително понижи оперативните разходи и тези за ИТ. Едно Cloud ERP решение:

 • не изисква скъпи инвестиции в хардуер и услуги за данни, нито пък добавя допълнителни разходи за потребителски лицензи и надстройки, тъй като работи в инфраструктурата на доставчика и се осигурява под формата на абонамент,

 • освобождава ИТ служителите от сложна, отнемаща време и скъпа поддръжка на системата (надстройване, резервни копия и др.), позволявайки по-ефективна употреба.


Обаче предимствата на Cloud ERP са дори повече и не се ограничават със спестяването на оперативни разходи за ИТ.

 • Достъп и използване навсякъде, тъй като софтуерът работи в облака и не изисква системна инсталация в отдалечени местоположения.

 • Съвършена сигурност, тъй като данните не се запазват в локални сървъри, а в най-актуални центрове за данни с непрекъснат контрол, резервни копия и усъвършенствани решения за извличане.

 • Бърза и лесна настройка без необходимост от хардуерна или софтуерна инсталация в местни сървъри на фирмата.

 • Гъвкава конфигурация, тъй като инсталацията може да се съобрази с реалните нужди на бизнеса

 • Предвидими ИТ разходи, тъй като решението в облака позволява мащабиране на разходите въз основа на реално използваните ресурси всеки път.
Частен или публичен облак?


Независимо от предимствата, които предоставя, Cloud ERP се предлага в 3 конкретни вида в зависимост от това, къде се хоства решението.

Публичен облак: Този вид работи в центрове за данни, притежавани и управлявани от трети страни (Microsoft, Google, Amazon и др.). Това означава, че за клиентите няма разходи за управление.Това е идеалното решение за малки и средни предприятия; основното предимство е в скоростта на внедряване на ERP, както и в гъвкавостта на стойността на придобиване (заплащане според потреблението).

И накрая, предвид огромния размер на публичните среди в облака, дружествата могат да променят изискванията си за ИТ ресурси въз основа на нуждите си в много кратки срокове.

Частен облак: Частният облак се състои от специализирани сървъри, които се намират или в бизнес помещенията, или в трети център за данни. Частният облак предлага цялата гъвкавост, възможност за разширяване и ефективност на публичен облак, като същевременно осигурява по-високи нива на контрол и безопасност, които го правят идеален избор за големи международни и държавни организации със строги правила в областта на управлението на данни.управлението на данни.

В допълнение в частен облак дружеството може лесно да регулира процесорната мощ, мястото за съхранение, безопасността и работата в мрежа, следвайки конкретни стандарти.

Обаче по този начин то също така се натоварва с разходите за създаване на частен облак, които се повишават значително, когато облакът се намира в помещенията на бизнеса.

Хибриден облак: Този конкретен подход е комбинация между характеристиките на публичен и частен и се възползва от предимствата на двата подхода по възможно най-ефективния начин за бизнеса. Публичният облак може да се използва за по-малко конфиденциални данни, докато частният облак да бъде предназначен за данни от ключово значение за бизнес операциите. Този конкретен модел на работа включва всички налични ресурси, постигайки изключително гъвкаво и финансово ефективно решение за бизнеса.

 

ERP за малкия бизнес

 

Какви са тенденциите на пазара за ERP?