Home > Soft1 Series 6 > Mobility > Soft1 WMS LiteSoft1 WMS Lite
Оптимизирайте управлението на склада си

Заявете демонстрация
Подобрете управлението на бизнеса си с мощно решение, което предлага функционалността, контрола и гъвкавостта, необходима за управление на складове и наличности. Soft1 WMS Lite е най-актуално мобилно приложение, което автоматизира всички рутинни складови процеси, гарантирайки бързина на работата и точност на действията и наличностите.

Благодарение на своя удобен и лесен за използване интерфейс Soft1 WMS Lite подкрепя служителите ви точно когато се движат в складовите съоръжения. С помощта на Soft1 WMS Lite складовите оператори разполагат на своето мобилно устройство с всички инструменти и данни, необходими за изпълняване на задачите им с лекота и ефективност, избягвайки грешки, неуспехи, пропуски и закъснения.

Напълно свързано с централната ИТ система, Soft1 WMS Lite предлага актуализации в реално време и контрол на работния процес, както и следене на наличностите, а в допълнение свежда до минимум ръчното въвеждане и ви помага да понижите разходите за съхранение и да реагирате по-бързо на заявките от своите клиенти.


Повишете ефективността си

Автоматизирайте задачите си

Изпълнявайте всички складови задачи от своя таблет или мобилен телефон, актуализирайки Soft1 с всички съответни данни и документи.
 
Изпълнявайте или подавайте нови поръчки и обработвайте връщания от клиенти.
 
Улеснете вземането на отделни или групови поръчки и преминете към опаковането им. Изпълнявайте покупки, заявки и физически инвентаризации и попълвайте наличностите, като подавате поръчки на едро до доставчиците.

Работете лесно и ефективно

Минимален брой щраквания и излишни действия. Настройте менюто според нуждите си, определете реда на извеждане на задачите, като влачите и пускате. Потърсете всеки артикул в склада си с лесно текстово търсене. Работете гладко, "заключвайки" времето за обработка на поръчките. Свържете приложението с Bluetooth скенер или сканирайте баркодовете на артикулите с камерата на мобилния си телефон!

Правете повече, в реално време

Получете достъп до данни за наличности и поръчки, независимо от мястото, от което работите. Въвеждайте нови артикули или управлявайте списъка на складовете си. Сравнявайте цените на полицата с тези в Soft1 и коригирайте възможните грешки. Управлявайте серийни номера, партиди, комплекти артикули и свойства, осигурявайки правилното изпълнение на поръчките. Свържете приложението с безжични принтери, за да отпечатвате документи, етикети и опаковъчни листи.Движете се по-бързо и без грешки

Намирайте въведените поръчки за закупуване и продажба, като проверявате артикулите и количествата, които е необходимо да вземете. Разделяйте автоматично поръчките с артикули от различни партиди и/или складови пространства на няколко реда в документи. Използвайте звукови и визуални сигнали за избягване на грешки, като превишено количество или въвеждане на нов артикул по време на процесите на вземане и опаковане.

Извлечете максимума от ресурсите си

Изпълнявайте всички складови операции по-бързо, използвайки по-малко хора. Изпълнявайте всяка задача стъпка по стъпка, със сканиране, което гарантира актуализиране на централната система Soft1 в реално време. Ускорете събирането на материали и потока на артикулите в складовете и оптимизирайте процесите на вземане и опаковане, изпълнявайки правилно своите поръчки.


Оптимизирайте работния процес

Организирайте склада си по-добре

Улеснете съхраняването на вашите продукти, намирането и приемането на поръчките. Насочвайте операторите към точните местоположения в склада, като улеснявате процесите на събирането, заявките и инвентаризацията на артикулите. Пестете време, като определяте незабавно местоположението на артикул в склада или автоматично избирате определеното място за съответните артикули.

Управлявайте ефективно своите наличности

Поддържайте контрол върху продуктовите потоци в складовите помещения на бизнеса си. Записвайте всички данни за наличностите, като сканирате артикулите при постъпването, движението и излизането им от склада. Наблюдавайте промените в складовите наличности в реално време, оптимизирайки тяхното управление и оборот.

Обработвайте поръчките си по-бързо

Обработвайте поръчките от своите клиенти от всяко място, от което работите, като лесно намирате точните места на съхранение на съответните артикули. Ускорете процесите на вземане и опаковане, като сканирате и проверявате избраните артикули според документа за поръчка, директно от мобилното си устройство.

Извлечете полза от своите процесиОсигурете точността на данните си

Следете всички складови движения, помагайки на отдела за обслужване на клиенти да обработва заявки за поръчки и връщания. Осигурявайте на продавачите си информация относно състоянието на наличностите, подкрепяйки получаването на нови поръчки. Поддържайте прогнозите и планирането на покупките, за да възстановявате наличностите навреме.

Понижете оперативните разходи

Избягвайте грешките и неуспехите при използването на таблици в Excel и отпечатани документи, които водят до връщания или откази на поръчки. Понижете разноските за инвестиране в хардуер, като сканирате артикули и пратки с камерата на устройството си. Подпомагайте складовите оператори по практичен начин със съвременно и лесно за използване мобилно решение, което не изисква продължително обучение.

Повишете удовлетвореността на клиентите

Сложете край на непълното и неправилното изпълнение на поръчките, което увеличава връщанията.

Автоматизирайте процесите на вземане и опаковане, като гарантирате доставянето на правилния продукт до правилния клиент в точното време. Сканирате артикули и кутии и отпечатвайте етикети и опаковъчни листи на място, с точен списък на артикулите във всяка пратка.

Модули

Въвеждайте нов артикул в склада си, като автоматично актуализирате списъка с артикули в централната система. Управлявайте незабавно всички артикули в съответния списък, който сте проектирали в Soft1. Намирайте бързо артикула, който ви интересува, като използвате парола, алтернативен код, баркод, партида и сериен номер (с текстово търсене, с помощта на Bluetooth скенер или камера на устройството). Преглеждайте информация за артикул (сериен номер, комплекти артикули, партиди, срокове на годност, цвят и размер и др.) или променяйте данните му. Проверявайте наличността на артикулите по складови площи/полици, преглеждайки цветни илюстрации за измененията в количествата им.

View Data Sheet

Опаковайте бързо артикулите, които сте събрали в процеса на вземане.
Сканирайте артикули и кутии, задавайте количествата им и въвеждайте новия документ, като автоматично актуализирате Soft1.
Отпечатвайте (с помощта на Bluetooth принтери) съответния лист с цялата клиентска информация, както и артикулите в кутия/опаковка. Редактирайте количествата кутии, които вече сте затворили, като автоматично създавате нова разпечатка с актуализираните количества.

View Data Sheet

Записвайте и проверявайте състоянието и количествата на наличностите в складовите помещения, като автоматично въвеждате съответните документи за физически наличности в централната система на Soft1.
Търсете всеки артикул, като въведете или сканирате (с Bluetooth скенер или с камерата на устройството) паролата, алтернативния код, партидата или серийния номер. Въвеждайте нов артикул директно в склада си или актуализирайте баркода на регистриран артикул.

View Data Sheet

Проверявайте лесно и сравнявайте цените на етикетите на артикулите в склада с цените, посочени в централната система Soft1 на компанията ви. Намирайте всеки артикул, който ви интересува, редактирайте го незабавно и актуализирайте информацията му в случай на различия и отпечатвайте, където и да се намирате, новите етикети на артикула с актуализираните цени (с помощта на Bluetooth принтери).

View Data Sheet

Редактирайте поръчки, подадени в Soft1, подавайте нова поръчка директно или обработвайте с лекота връщанията от клиенти, като създавате съответните бележки за изпращане/получаване. Въвеждайте автоматично артикули (от поръчка), за които се използва различна партида и/или които са в друго складово помещение, на различни редове в документа. Възползвайте се от функцията за "време на блокиране" и функцията за блокиране на обработката на поръчка, като определяте необходимото време, за да я изпълните.

View Data Sheet

Извършвайте планирани процеси на получаване, като автоматично създавате съответните документи за приемане на количество. Намерете лесно всеки получен артикул, като напишете или сканирате кода му (с Bluetooth скенер или камера на устройството). Управлявайте всички артикули, които използват партида, като изберете един от съществуващите кодове или създадете директно нов пакетен код.

View Data Sheet

Извършвайте планови заявки за артикули между складовите области на бизнеса си въз основа на съответните поръчки, въведени в Soft1. Получавайте артикулите, които искате да преместите в нова област от склада, като въвеждате директно съответните складови документи.

View Data Sheet

Записвайте своите нужди и възстановявайте наличностите навреме, като подавате поръчки на едро до доставчиците. Идентифицирайте лесно всички артикули, които е необходимо да се заредят (като въвеждате или сканирате кода им с Bluetooth скенер или камерата на устройството) и ги включете в поръчката, създавайки автоматично различни документи за поръчка за различни видове доставчици.

View Data Sheet

Намирайте и изпълнявайте, индивидуално или групово, въведени в системата клиентски поръчки. Създавайте новия документ за вземане, преглеждайте артикулите и количествата, които да бъдат събрани за изпълняване на поръчката, и сканирайте намерените в склада артикули. Въвеждайте автоматично един документ за няколко поръчки във връзка с един и същ клиент и лесно идентифицирайте всички неизпълнени чакащи поръчки. Възползвайте се от звуковите и визуалните сигнали в Soft1 WMS Lite, за да избягвате грешки, като превишени количества или импортиране на нови артикули. Отпечатвайте етикети на артикули с помощта на Bluetooth принтери.

View Data Sheet

Получавайте и изпълнявайте поръчки за покупки, въведени в Soft1, като въвеждате допълнителна бележка за доставка от доставчик. Създавайте новия опаковъчен документ с артикулите и количествата на поръчката за вземане и сканирайте артикулите. Въвеждайте автоматично един документ, който съдържа няколко поръчки от един и същ доставчик, и намирайте незабавно чакащите въпроси. Задайте звукови и визуални сигнали, за да избегнете грешки, като превишаване на количеството от даден артикул.

View Data Sheet

Премествайте артикули между вашите складове, места за съхранение или дори вътре в складовете, без грешки или пропуски. Търсете всеки артикул, като въведете или сканирате неговия код, алтернативен код, партида или SN (с Bluetooth скенер или камерата на устройството) и въведете съответния документ за движение, като в същото време актуализирате централната ИТ система.

View Data SheetЗаявете демонстрация
*Задължително полеDescarca Soft1 WMS Lite