Soft1 myWorkplace

Дигиталната трансформация на ЧР на практика


soft1-myWorkplace

Превърнете своите хора в катализатор за дигиталната трансформация на ежедневните операции на бизнеса, като се възползвате от възможностите на новото авангардно уеб приложение Soft1 myWorkplace.
 
Soft1 myWorkplace променя радикално начина, по който работи отделът по ЧР, освобождавайки членовете му от извършването на рутинни и изключително времеемки ръчни процеси.
 
Предлагайки ново дигитално изживяване на всеки служител, Soft1 myWorkplace помага на хората ви да участват активно в дейностите по управление на човешките ресурси.
 


Интерактивна платформа за комуникация между служителя и компанията

Soft1 myWorkplace е иновативна платформа за взаимодействие между служителите и дружеството, която осигурява незабавен и защитен достъп за всички служители до процеси и информация във връзка с ЧР.

Благодарение на Soft1 myWorkplace всеки служител, в зависимост от своята роля и позиция в дружеството, може незабавно да потърси важни корпоративни актуализации или лична информация, да подава заявки (и да проследява напредъка им), да одобрява отпуски на подчинените си, да получава достъп до работния график и др.

Заявете демонстрация

Предимствата на Soft1 myWorkplace

Автоматизиране на процесите за ЧР

Оптимизирайте работата на отдела за ЧР и ускорете изпълнението на всяка съответна задача, предлагайки възможност на всички служители да имат незабавен достъп до процесите и информацията в зависимост от тяхната роля и позиция в дружеството ви.

Денонощен достъп, където и да сте

Подкрепяйте хората в бизнеса си надеждно, като им помогнете да получат достъп до важни актуализации и данни за дружеството, както и да изпращат заявки и да предприемат действия от всяко място, на което се намират, и на всяко устройство (компютър, таблет, смартфон).По-ефективна работа

Управлявайте всички процеси и въпроси във връзка с ЧР по-бързо и повишете общата продуктивност на своите служители, като им позволите да се справят с всяко действие самостоятелно с помощта на лесна за използване онлайн среда.

По-добро работно място

Заложете основите на едно съвременно работно място, което насърчава служителите ви да взаимодействат със своите ръководители и отдела по ЧР, като в същото време сложите край на времеемките забрани.Гъвкаво настройване

Отговаряйте на особените работни изисквания на отдела по ЧР в дружеството ви лесно и ефективно, като надграждате върху мощната функционалност и практически неограничените възможности за персонализиране и разширяване на Soft1 myWorkplace.

По-добри решения

Вземайте информирани решения, като се възползвате от мощните инструменти за показатели на ЧР в приложението. Генерирайте отчети за ЧР в реално време (демографски данни/заплати, обучение и оценяване на персонала, мониторинг на целите и др.).Модули

Достъп на служителите до информацията за тях, която дружеството съхранява (лична, работна, данни за контакт и др.), възможност за изпращане на заявка до ЧР в случай на промяна с едновременно прилагане на съответната документация, ако е необходимо.

View Data Sheet

Достъп на служителите до техните оценки (текущи и минали), възможност за самооценяване, взаимодействие с ръководителя, преглед и др.

View Data Sheet

Достъп на ръководителите до исканията на техните служители за одобряване или отхвърляне, подробен календар на отпуските за отдела, онлайн актуализиране на оставащите отпуски на персонала

View Data Sheet

Възможност за изпращане на всякакви искания за отпуски, с параметрично проектирана диаграма за одобряване и автоматизирани процедури за актуализиране във връзка с напредъка на всяко искане

View Data Sheet

Достъп на служителите до техния работен график, лесен мониторинг на работните дни, отпуските, отсъствията и др., възможност за актуализиране на календара през Интернет (влизане – излизане)

View Data Sheet

Each employee can be informed about his/her position in the department's organizational chart, heads and managers of departments can view the organizational chart per company department

View Data Sheet

Вграден мониторинг на всички видове заявки (сертификати, промени в данните, финансови улеснения, осигуряване на оборудване и др.) с възможност за проследяване на процеса на одобряване

View Data Sheet

Достъп от страна на мениджърите до присъствения лист на отдела – възможност за въвеждане на смени, отсъствия, отпуски, работа от разстояние, удължено работно време и др. с незабавно известяване до техните служители и ЧР.

View Data Sheet

Цялостен процес на наемане, публикуване на обяви, получаване и оценяване на автобиографии, оценки на кандидати

View Data Sheet
Заявете демонстрация
*Задължително поле