Условия за ползване, правила за поверителност и бисквитки
В SoftOne определяме поверителността на Вашите лични данни като приоритет. Ние разбираме значението на Вашите лични данни и полагаме всички възможни усилия да защитим данните, които споделяте с нас. Тъй като ценим Вашето доверие, бихме искали да Ви информираме за начина, по който събираме, използваме и споделяме Вашите данни. Събирането, използването и споделянето на Вашите данни от наша страна се основава или на Вашето съгласие, или на приложимото законодателство. В SoftOne ние осигуряваме защитата на Вашите лични данни чрез технически мерки за сигурност и вътрешни процедури за управление, както и различни физически мерки за сигурност. Благодарим Ви за непрекъснатия интерес и подкрепа

Рамка на декларацията

Настоящата Декларация е валидна за настоящия уебсайт www.softone.bg, за всеки уеб сайт или онлайн приложение, за всички онлайн и офлайн промоционални действия на SoftOne Technologies S.A., както и за всяка предоставена от нас услуга или функция, които са посочени в Декларацията за поверителност или осигуряват връзка с нея (наричани общо нашите "Услуги"). Декларацията за поверителност е валидна независимо дали се използва персонален компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, или друго устройство.

Каква информация събираме

Политика на използване на бисквитки

Регистрация за получаване на бюлетини

Как използваме Вашата информация?

С кого споделяме Вашата информация

Какво правим, за да запазим Вашите данни в безопасност

Достъп до Вашата информация

Поддръжка на данни

Търговски марки

Софтуерно пиратство

Промени в текста на личната информация

Дата на обновяване на Декларация за поверителност:
25 май 2018