Корпоративна социална отговорност
Корпоративната социална отговорност е особено ценна в днешната бизнес среда. SoftOne Technologies последователно въвежда практики и действия, които осигуряват подкрепа за важни социални дейности и уязвими социални групи, осигуряват безпроблемен достъп до знания за млади хора и насърчават положителното въздействие върху нейните заинтересовани лица, включително служители, партньори и много други.

Политиката за корпоративна социална отговорност на SoftOne включва действия, които разширяват приноса на дружеството в следните области:

  • Университети и образователни институции
  • Доброволчество
  • Околна среда
  • Човешки ресурси
  • Неправителствени и граждански организации

 

SoftOne си сътрудничи с образователни институции и фондации, предоставящи услуги, които включват безплатно използване и пълна интеграция на Soft1 в семинари и образователни програми. Дружеството работи в тясно сътрудничество с академични офиси за посредничество, които уреждат работни места за млади студенти, и участва в различни научни и изследователски проекти.

Дружеството създава и поддържа система за управление на околната среда, която позволява ефективно рециклиране на използвани материали и по-ниско потребление на енергия.

SoftOne активно поддържа неправителствени, граждански и други организации с нестопанска цел, предоставяйки финансова помощ, доброволен принос за социални дейности и безплатно използване на софтуерни приложения./p>

За SoftOne хората са най-ценният актив. Дружеството непрекъснато инвестира в обучението и образованието на персонала си, като също така създава непрекъснато развиваща се система от привилегии./p>