Soft1 Series 5
Динамична интелигентностАвтоматизацията на процесите е ключова практика за ефективното поддържане на всеки бизнес. Новите и иновативни технологии цялостно повишават бизнес стойността, изтъквайки на първо място новото поколение в автоматизацията, засягаща интелигентното автоматизиране на процесите и машинното самообучение. SoftOne с гордост навлиза във вълнуващия свят на интелигентната автоматизация, бизнес поддръжката с изкуствен интелект и машинното самообучение със Soft1 B.A.M (Business Automation Machine) и EVA, виртуалният асистент на предприятието от Soft1.

Soft1 B.A.M

Soft1 B.A.M (Business Automation Machine, Машина за бизнес автоматизация) е инструмент, проектиран за определяне, координиране и автоматизиране на изпълнението на бизнес процесите. Soft1 Business Automation Machine се предлага за цялата платформа Soft1. Със Soft1 B.A.M можете да автоматизирате кратка поредица от действия или обширни, сложни повтарящи се процеси.

Soft1 B.A.M преобразява начина, по който се върши работа между хората и отделите, позволявайки на главните потребители да проектират бързо и да прилагат собствени автоматизирани процеси.


Отключете предимствата на автоматизацията на процесите


Повишете продуктивността

Автоматизацията на процесите е ключова за подпомагането на по-ефективното протичане на процесите. Колкото повече действия и процеси може да систематизира една организация, толкова повече време тя ще освободи за служителите си. Използването на Soft1 Business Automation Machine елиминира трудоемките задачи за служителите и им позволява да се концентрират върху задачите, които имат по-голяма връзка с длъжността. Автоматизацията на процесите осигурява идентичното изпълнение на всички действия, което води до последователни резултати.


Минимални разходи и грешки

SoftOne Business Automation Machine помага на дружествата да елиминират всички ръчни и човешки грешки, които в противен случай биха отнели ценно време и ресурси за отстраняване. Soft1 B.A.M съобщава за закъснели действия, игнорирани задачи и много други. Допълнително използването на Soft1 B.A.M намалява необходимото време за изпълняване на задача, нужните усилия за извършването ѝ и стойността на успешното и изпълнение.


Използвайте мощна информация

Soft1 Business Automation Machine позволява на мениджърите да анализират подробни отчети за тенденции, да откриват сериозни “тесни места” и да наблюдават представянето в реално време. Това дава възможност на мениджърите да бъдат по-инициативни, да планират по-добре, да работят по-ефективно и да вземат по-бързи, по-информирани решения с помощта на ценна информация.


Автоматизация на процесите в действие
Soft1 Business Automation Machine дава възможност на бизнес потребителите безпроблемно да картографират, проектират и модифицират всички видове процесни модели, паралелни или последователни, от просто проекти до програми, обхващащи цялото предприятие. Без необходимост от специално обучение или програмиране, чрез просто въвеждане на всяка стъпка от процеса с функционалност за влачене и пускане.

Определяне на правила и разрешения

Задавайте ключовите правила и условия, внедрявайте ефективно бизнес процес и ангажирайте потребителите за минути. Давайте достъп на участниците и осигурявайте предоставянето на привилегии за достъп на всеки потребител според ролята му и внедрения бизнес процес.

Присъща мобилност

Soft1 Business Automation Machine естествено поддържа интеграция с всички приложения на Soft1, включително уеб и мобилни приложения от Soft1. Тя позволява на екипите да работят от всяко място, с всяко смарт устройство, докато процесните администратори имат пълен отдалечен достъп до бизнес операциите и процесите на живо.

Оптимизиране на всяка стъпка

Управлявате и наблюдавате всеки процес директно от приложението Soft1. Получавате видимост в реално време за всеки етап от процеса и идентифицирате неефективните места, които водят до забавяне, и се справяте с тях преди да се превърнат в проблеми. Премахвате ненужните стъпки, преработвате и оптимизирате процесите си за нула време. Следите промените и осигурявате защитата на всички записани действия срещу нови процесни версии.

Наблюдаване на процесния ви портфейл

Лесно проверявате напредъка на всеки процес като преглеждате графичната диаграма на състоянието и преглеждате потребителските отговори. Следите всички чакащи формуляри и действия и преглеждате състоянието на всеки чакащ елемент по всяко време. Поддържате информираността на всички участници в процеса, повишавайки видимостта на екипа и изисквайки навременни отговори.

Интелигентна оценка

Soft1 Business Automation Machine позволява на собствениците и мениджърите на процеси да създават табла и приспособления за динамично измерване на представянето с анализ в реално време. Използвайки Soft1 Business Automation Machine, собствениците на процеси имат пълна способност да измерват ключови показатели, което им дава възможност да вземат решения с по-голяма бързина и увереност.


Запознайте се с EVA


EVA е съкращение от Enterprise Virtual Assistant (виртуален асистент на предприятието), иновативен агент, който предоставя възможности за бизнес автоматизация на всяко смарт устройство. EVA помага и насочва потребителите за автоматизиране, определяне на приоритети и изпълняване на задачите им за по-малко време, отколкото са свикнали. EVA предоставя на потребителите на Soft1 действително забележително и уникално потребителско изживяване, тъй като чрез EVA те могат да комуникират и взаимодействат с бизнес софтуера си точно по същия начин както с колегите: чрез разговор. За първи път служителите могат да използват данни и информация от своята ERP система без да се свързват с нея.
Вътрешната красота на първо място

EVA се захранва от набор от иновативни технологии, които включват обработка на естествения език, когнитивни интелигентни и разговорни потребителски интерфейси. Тя също така успешно използва възможностите на Soft1 уеб услуги и Soft1 Cloud платформата, използващи Microsoft Azure
EVA се възползва от най-развитите инженерни технологии, предлагани днес. Като резултат EVA има способността да обработва естествения език между няколко канала, разбирайки напълно какво иска потребителят на всеки предпочитан език.

Повече от уникално изживяване


EVA осигурява цялостно изключително потребителско изживяване, тъй като това е най-естественият, лесен и бърз начин за вършене на работа. Използвайки своите когнитивни способности и възможностите за разговор, EVA е в състояние да изпълнява ефективно конкретни задачи и да откликва незабавно на прости потребителски заявки, използвайки Skype или Facebook Messenger като комуникационен канал.

Чрез всяко смарт устройство EVA може незабавно да отговори на всеки въпрос относно финансовите и оперативните данни, продажбите, поръчките, покупките, състоянието на наличностите, управлението на одобренията и др. Тя може също да изпраща и управлява известия, предупреждения и съобщения. Потребителят трябва просто да попита EVA.

Бъдещето току-що започна


EVA има светло бъдеще пред себе си. Инкорпорирайки дори по-иновативни технологии в бъдеще, EVA предстои да промени оперативния модел на съвременния бизнес.

Възползвайки се и прилагайки още повече способности за машинно самообучение в бъдещите версии, EVA ще може да обработва и автоматизира повечето бизнес задачи и взаимодействия, извършвани от служителите ежедневно.

Взаимодействайки с потребителите по най-естествения начин, EVA се стреми да бъде най-предпочитаният път към комуникацията с бизнес софтуера в близко бъдеще.
Попълнете формуляраМоля, попълнете следния формуляр. На предоставения от вас имейл адрес ще получите необходимата информация за активиране и използване на приложението.

*Задължително поле