Производство

Ново разбиране за продуктивността


Soft1 ERP предоставя необходимата функционалност за съвременните производствени предприятия за точно моделиране и планиране на производството, за бързо реагиране спрямо променящите се изисквания на клиентите и лесна интеграция със системите на доставчиците.

С цялостна функционалност и забележителна лекота при използване, производственото решение на Soft1 дава възможност на бизнеса ви да постига ефективност, да опростява процесите и да поддържа ниски разходи, като поддържа високи нива на обслужване на клиентите и рентабилност. Той позволява също внимателна и точна работа на снабдяването, базирано на реалното търсене от клиентите, както и моделирането на връзките с доставчиците, заводите, складовете, човешките ресурси и разходните центрове.

Софтуерът за производствено управление от Soft1 предоставя видимост и контрол за всички ключови производствени процеси, както и интегрирани одитни контроли за спазване на най-строгите изисквания за съответствие. Създавайте точно и навреме отчети в реално време. Вземайте свързани с бизнеса решения въз основа на реални данни и подобрявайте общата си продуктивност, като същевременно задоволявате клиентите си.


Soft1 ERP осигурява реални предимства

Подобрете ефективността

Опростете и стандартизирайте производствените си процеси. Благодарение на информацията за ключовите аспекти подобрявайте планирането на производството и постигайте по-добри резултати без необходимост от допълнителни ресурси.


Вземайте по-добри решения

Бъдете информирани за всеки аспект на бизнеса си. Използвайте информация в реално време и ключови индикатори за представянето за точно прогнозиране, бързо реагиране на исканията на клиентите и активно управление на цялостната ви производствена дейност.


Понижете оперативните разходи

Елиминирайте сложностите, закъсненията и проблемите с комуникацията. Soft1 ви помага ефективно да балансирате изискванията си за производството и труда, като същевременно понижава разходите за извънреден труд чрез оптимизация на работната ръка.


Истинско внедряване в облака

Реализирайте истинско внедряване в облака и управлявайте по-добре целия си производствен бизнес. Повишете оперативната си гъвкавост и постигнете значително по-ниски оперативни разходи без компромис с качеството на дейността, продуктите или услугите си.

Специфична за сектора функционалност

Управлявайте производствените спецификации и наблюдавайте съвместните продукти и страничните продукти, както и поръчките за производство и свързаните с тях документи. Възползвайте се от възможности за управление на отпадъците чрез разпределяне на физическите наличности. Управлявайте изцяло балансите на наличностите, изискванията за потребление въз основа на поръчки за производство или продажба и предвиждането на разходи за продукти.

View Data Sheet

Проследявайте артикулите по обект, склад, местоположение, партида, сериен номер на пакети. Използвайте множество системи за контрол на наличностите и методи за оценка като FIFO и LIFO. Понижете разходите и елиминирайте отпадъците с помощта на ABC анализ.

View Data Sheet

Наблюдавайте записите за номер на партида с пълна информация за сроковете на годност и наличните количества, които е възможно да се включват в трансакциите по ред от документ. Трансакциите по партида се проследяват в отделен регистър.

View Data Sheet

Пълно управление на информацията за досие и база за търговски контрагенти. Това са централните звена на приложението, които се използват във всички трансакции на търговския режим (покупки, продажби, вземания, плащания, разходи/специални трансакции).

View Data Sheet

Изчислявайте разходите за производство и актуализирайте наличностите със стойностите на произведените и употребените продукти. Актуализирайте съответно отчитането на разходите с трансакциите от производството, потреблението и планирането на разходите. Автоматизация на процесите чрез разпределяне на физическите наличности. Автоматизирано изчисление на планираните разходи за продукти въз основа на тегло.

View Data Sheet

Управлявайте алтернативни кодове за наличности и автоматизирайте получаването на налични артикули въз основа на алтернативни кодове в търговските документи.

View Data Sheet

Управлявайте и наблюдавайте наличните артикули според комбинация от максимум три различни свойства в съчетание с богата гама от свързани отчети и друга статистика.

View Data Sheet

Управлявайте изцяло покупките, поръчките, офертите, доставката, връщането, кредитите, сторно бележките и др.

View Data Sheet

Управлявайте неограничени складове. Наблюдавайте изцяло съдовете за съхранение и рафтовете при всички движения на наличностите.

View Data Sheet

Наблюдаване на серийните номера при всички трансакции.

View Data Sheet

Управлявайте съставни артикули и използвайте редица свързани възможности за автоматизация при трансакциите. Създавайте групови комплекти за налични артикули или услуги (ако е приложимо) и наблюдавайте стойността им при съставяне на комплекти с възможност за автоматично генериране на документи за комплектуване или разделяне по време на трансакциите.

View Data Sheet

Управлявайте изцяло продажбите, поръчките, офертите, доставката, връщането, кредитите, сторно бележките и др.

View Data Sheet


Вижте също


Истории на успеха от клиенти


Elviart Kaloidas Commercial & Industrial S.A. се специализира в производството на тестени деликатеси от 1952 г. Дружеството заема водеща позиция на вътрешния пазар, като произвежда над 650 000 бр. ежедневно в собствения си производствен завод в Аспропиргос, Атика. Работейки чрез частни съоръжения за съхранение и дистрибуция в Германия и Кипър, ELVIART също така има значително присъствие в чужбина, експортирайки продуктите си на европейския и близкоизточния пазар.

Прочетете историята на клиента


Научете още
*Задължително поле.