Международна дейност
Продуктите и решенията на Soft1 отговарят на бизнес и техническите спецификации в международен план.

От основаването на дружеството неговата стратегия за растеж включваше предлагане на продуктите и услугите на международния пазар. Разширяването в Централна и Източна Европа бе най-големият приоритет на SoftOne.

Дъщерно дружество SoftOne Румъния: Дружеството SoftOne Open Enterprise Solutions SRL е напълно функциониращо и разполага с обучен персонал, който предлага усъвършенствани услуги и поддръжка както на румънския, така и на източноевропейския пазар.
Централното управление на дружеството се намира в Букурещ (адрес: Str. A.P. Cehov nr.2, Sector 1, Bucharest, Romania), телефонен номер: +40 212 24 3925.
За повече информация посетете: www.softone.ro

Дъщерно дружество SoftOne Кипър: SoftOne извършва дейност в Кипър под името SoftOne Technologies Ltd. Дружеството е напълно функциониращо и в него работят високо квалифицирани служители, които гарантират осигуряването на софтуерни решения и услуги за бизнеса от най-високо качество на пазара в Кипър.
Централното управление на дружеството се намира в Лимасол (адрес: Arch. Makariou III Av. & Nikolaou Gyzi Str. 2, Olympia Business Center – 1st floor, 3060, Limassol, Cyprus), телефонен номер: +357 25 561356. SoftOne Technologies Ltd също управлява и клон в Никозия (адрес: Vasilissis Freiderikis 33 Str., Palais D’ Ivoire House – 2nd floor, office 201, 1066, Nicosia, Cyprus), телефонен номер: +357 25 561356.
За повече информация посетете: www.softone.com.cy

Дъщерно дружество SoftOne България: В дружеството Софт Уан Технолоджис ЕООД работят ключови служители с дългогодишен опит на вътрешния пазар, които изцяло поддържат бизнес дейностите на SoftOne в България.
Централното управление на дружеството се намира в София (адрес: ул. Любата 4 – 6, ет. 4, офис 10, София 1407, България), телефонен номер: +359 700 20 715.

Международни партньорства: SoftOne създава партньорства със специализирани ИТ търговци, които участват в добре организирани обучаващи програми, за да бъдат сертифицирани като регионални интегратори. Следва да бъде отбелязано, че софтуерните инсталации, извършвани от нови партньори, се правят задължително под пряко наблюдение и участие от SoftOne за разумен период от време.

 

Характеристики на международния продукт

 

Многоезичен: Soft1 ERP може лесно да бъде преведен от всеки компетентен оператор. Всички езикови обозначения (заглавия на полета, съобщения и др.) са изцяло децентрализирани от кода на приложението. Вградените инструменти за управление на Soft1 предоставят на всеки потребител възможността лесно да управлява лингвистичните промени и актуализации. Приложението Soft1 вече е преведено на английски, български, румънски, сръбски, руски и турски език.

Локализация: Soft1 работи ефективно с всяко приложимо данъчно законодателство въз основа на конкретни стандарти, вградени в кода на приложението. Съществуващото национално законодателство представлява неразделна част от Soft1, която също подлежи на процеса за анализ, разработка и контрол на качеството, заложен за самото приложение. Избраният език на Soft1 не е задължително да съответства на националното законодателство по отношение на данъците и бизнес процесите. Например инсталация на Soft1 на английски език може да работи също така въз основа на българското законодателство.