SoftOne
SoftOne Technologies S.A. е динамична софтуерна компания, основана през 2002 г., която се концентрира върху разработването на ERP, CRM и иновативни услуги в облака. SoftOne има централно управление в Атина, Гърция, и осигурява бизнес решения както локално, така и под формата на софтуер като услуга (SaaS) на средни и големи организации, като е удостоено с множество награди за лидерство на пазара и иновации.

Ключовите служители на SoftOne са професионалисти с многогодишен опит в разработката на бизнес софтуер и услуги в облака с най-високо качество. Днес SoftOne има повече от 300 служители на пълен работен ден в Гърция (централа), Румъния, Кипър и България (дъщерни дружества).

Решенията на Soft1 са мощни, интегрирани и лесни. Те обединяват бизнес процесите в цялото предприятие с помощта на единна, интегрирана платформа. Приложенията и решенията на Soft1 се използват от над 32.000 предприятия на няколко международни пазара и се поддържат чрез обширна мрежа от (над 600) партньори.

През 2007 г. SoftOne стана първият гръцки доставчик на софтуер, предлагащ своето ERP решение като услуга в облака, а днес е безспорният лидер на гръцкия пазар за Cloud ERP с над 8500 инсталации в облак.

През 2016 г. SoftOne Technologies се присъедини към Olympia Group, една от най-доминиращите групи дружества на гръцкия пазар с над 4000 служители в Гърция и по цял свят.

От 2019 г. до 2022 г. SoftOne завърши серия от стратегически инвестиционни ходове, които включват придобиването на Unisoft, Prosvasis, Regate, IMPACT и cosmoONE. Това развитие постави SoftOne на водеща позиция на пазара на бизнес софтуер в Гърция като мощна група от компании.


SOFTONE Group

SOFTONE Group е една от най-големите технологични екосистеми в Гърция и Югоизточна Европа, която включва шест водещи марки (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS, Regate, IMPACT и cosmoONE), в които в момента работят повече от 550 технологични и бизнес професионалисти.

Компаниите от Групата се фокусират върху разработването на бизнес и счетоводни софтуерни решения, иновативни облачни услуги, приложения за корпоративна мобилност и решения за електронно фактуриране и доставки, като са спечелили множество награди и отличия за своята иновативност и принос в подкрепа на процеса на дигитална трансформация на компаниите.

Приложенията и решенията на Групата се използват от повече от 75 000 предприятия в Гърция и няколко международни пазара (Кипър, Румъния, България) и се поддържат чрез широка (+600) мрежа от партньорски канали. Следвайки постоянния си стратегически ангажимент към иновациите, задвижвани от авангардни облачни технологии, SOFTONE GROUP днес е безспорен лидер на гръцкия пазар на облачни решения и решаващ играч в Югоизточна Европа с повече от 50 000 облачни (SaaS) инсталации. Освен това SOFTONE Group е най-големият доставчик на решения за електронно фактуриране, верига за доставки и B2B решения в Гърция. Високото възприемане на портфолиото от продукти и услуги на групата формира най-голямата екосистема от B2B решения на гръцкия пазар, свързваща повече от 350 000 компании.

Като лидер в напредъка в дигиталната трансформация, приоритетът и ангажиментът на SOFTONE Group е продължаващата инвестиция в авангардни решения, които дават на бизнеса висока добавена стойност на ниска цена, правейки дигиталната трансформация достъпна и осъществима за всяко предприятие.