SoftOne
SoftOne Technologies S.A. е динамична софтуерна компания, основана през 2002 г., която се концентрира върху разработването на ERP, CRM и иновативни услуги в облака. SoftOne има централно управление в Атина, Гърция, и осигурява бизнес решения както локално, така и под формата на софтуер като услуга (SaaS) на средни и големи организации, като е удостоено с множество награди за лидерство на пазара и иновации.

Ключовите служители на SoftOne са професионалисти с многогодишен опит в разработката на бизнес софтуер и услуги в облака с най-високо качество. Днес SoftOne има повече от 170 служители на пълен работен ден в Гърция (централа), Румъния, Кипър и България (дъщерни дружества).

Решенията на Soft1 са мощни, интегрирани и прости. Те обединяват бизнес процесите в цялото предприятие с помощта на единна, интегрирана платформа. Приложенията и решенията на Soft1 се използват от над 22.000 предприятия на няколко международни пазара и се поддържат чрез обширна мрежа от (над 300) партньори.

През 2007 г. SoftOne стана първият гръцки доставчик на софтуер, предлагащ своето ERP решение като услуга в облака, а днес е безспорният лидер на гръцкия пазар за Cloud ERP с над 6000 инсталации в облак. През 2011 г. SoftOne заслужи отличие като финалист в световния конкурс сред партньори на Microsoft за развиващи се технологии със своята ERP система, работеща в платформата Microsoft Windows Azure.

През 2013 г. SoftOne представи софтуера Soft1 Open Enterprise, който е оптимизиран за работа в облака и съдържа богата гама от уеб и мобилни приложения, които значително разширяват възможностите за мобилност.

От 2014 г. насам SoftOne получи сертификати съгласно стандарта ISO/IEC 20000-1:2018 Система за управление на обслужването (SMS), както и EN ISO 27001:2013 Система за управление на сигурността на информацията (ISMS), които гарантират максимална сигурност при обработка на данни в дружеството.

През 2016 г. SoftOne Technologies се присъедини към Olympia Group, една от най-доминиращите групи дружества на гръцкия пазар с над 4000 служители в Гърция и по цял свят.

Като лидер в разработката на решения в облака, за SoftOne е приоритет да предоставя на клиентите си най-актуални, интегрирани бизнес решения, които се отличават със своята иновативност, надеждност и ефективност.