Управление на услуги

Вдъхновение за отлично обслужване на клиенти


В сферата на услугите успехът на бизнеса и растежът зависят от доволните клиенти. Soft1 ERP съдържа пълна функционалност за управление на услуги, помагайки на дружеството ви да оптимизира обслужването на клиенти, да подобри управлението на време и разходи и да осигурява услуги с най-добро качество на време и в рамките на бюджета.

Автоматизирането на процесите за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти, интегрирано с управлението на счетоводството, осигурява на дружествата в сферата на услугите необходимите инструменти за ефективно поддържане на взаимоотношенията с клиенти, подобряване на продуктивността и повишаване на приходите и печалбите.

Софтуерът за управление на услуги от Soft1 осигурява мощна специфична за сектора функционалност, която дава възможност на доставчиците на услуги да ускорят и опростят цялостната си дейност по предоставяне на услуги с гъвкава платформа с възможност за конфигуриране.


Soft1 ERP осигурява реални предимства

Постигнете максимална ефективност

Автоматизирайте планирането и оптимизирайте ресурсите си. Идентифицирайте и разрешете проблемите на клиентите си по ефективен начин. Ускорете разрешаването на случаи и откликвайте навреме на исканията на клиенти.


Намалете разходите си

Осигурявайте отзивчиво обслужване и контролирайте оперативните си разходи. Управлявайте всички процеси по обслужване и осигурете оптимално използване на вашите ресурси в правилния момент, за да поддържате ниски нива на оперативни разходи.


Повишете удовлетвореността на клиентите

Дайте възможност на екипите си по поддръжката да имат достъп информация за клиенти в реално време от всяко място и на всяко устройство. Помогнете на служителите си по поддръжката да се възползват максимално от възможностите за поддръжка, докато се грижат навреме за клиентите ви.


Открийте нови възможности за продажби

Постигнете допълнителна стойност и се възползвайте от възможностите за нови продажби благодарение на обслужването. Дайте възможност на служителите си да сътрудничат по-бързо, да предлагат разширени възможности и допълнителни продукти на клиентската ви база по-добре от преди.

Специфична за сектора функционалност

Управлявайте споразуменията за обслужване за богато разнообразие от заявки от клиенти. Обработвайте цени на услуги, начини на плащане и издавайте фактури.

View Data Sheet

Установете подобрена обработка на връщания, осигурявайки подробно проследяване на чакащите връщания.

View Data Sheet

Използвайте управление на случаи и вградени въпросници за проучвания на удовлетвореността, за да подобрите обслужването в обектите.

View Data Sheet

Планирайте задачи, разпределяйте материали и изпращайте техници според възможностите на ресурсите. Въвеждайте тип на услугата и часове труд в данните за сервизното обаждане и изчислявайте плащанията за труд.

View Data Sheet

Добавяйте и планирайте сервизни задачи на място или извън обекта. Автоматично синхронизирайте сервизните задачи с Microsoft Outlook, преглеждайте планирани дейности и оптимизирайте маршрути с помощта на „Google Карти“. Възползвайте се от мобилно сервизно управление на място.

View Data Sheet

Създавайте, преглеждайте и актуализирайте информация за клиенти, за да управлявате ефективно потенциални клиенти и възможности за продажби. Свързвайте кампании и промоционални дейности с потенциални клиенти и назначавайте потенциални клиенти на екипи по продажбите.

View Data Sheet

Планирайте проекти по обслужване, предвиждайте часове труд и материали, както и данни за разходите. Управлявайте и наблюдавайте ефективно проектите, като ги организирате в множество подпроекти.

View Data Sheet

Проследявайте артикулите по обект, склад, местоположение, партида, сериен номер на пакети. Използвайте множество системи за контрол на наличностите и методи за оценка като FIFO и LIFO. Понижете разходите и елиминирайте отпадъците с помощта на ABC анализ.

View Data Sheet

Създавайте сервизни папки за дейности извън обекта. Задавайте поредност, управлявайте планирането на периодични услуги и договори ръчно или автоматично. Управлявайте изцяло сервизните обаждания и ресурси. Валидирайте клиентски серийни номера и гаранции, записвайте времето за обслужване, разходите и наличните артикули, които техниците вземат за работа по места.

View Data Sheet

Наблюдавайте всички сервизни задачи чрез усъвършенствана система за заявки. Създавайте и разрешавайте проблеми при поддръжката на клиенти с помощта на единен формуляр. Свързвайте случаите с обратната връзка за удовлетвореност на клиентите.

View Data Sheet

Проследявайте с точност времето за сервизен проект с помощта на листи за отработеното време и таксувайте за разходите с помощта на усъвършенствани инструменти за управление на разходите.

View Data Sheet

Управлявайте складовите обекти и материалите. Проследявайте с лекота наличностите в уеб и мобилен интерфейс.

View Data Sheet


Вижте също


Истории на успеха от клиенти


ERNST & YOUNG е световен лидер в услугите по експертни оценки, данъци, трансакции и консултиране, като се счита за третата най-голяма фирма за професионални услуги в света. Организацията управлява мрежа от фирми членки, които са отделни юридически лица в отделните държави. Тя разполага със 167 000 служители и над 700 офиса в повече от 140 държави по света.

Прочетете историята на клиента


Научете още
*Задължително поле.