Търговия на дребно

Търговията на дребно като начин на мислене


Софтуерът за търговия на дребно от SoftOne е усъвършенствано бизнес решение, което понижава сложността и отговаря на променящите се изисквания на всеки бизнес за търговия на дребно. С удобен потребителски интерфейс, той предоставя на бизнеса за търговия на дребно необходимата функционалност за оптимизиране на процесите и по-добро обслужване на клиентите.

Предоставяйки видимост в реално време за всички операции по отношение на бизнеса с търговия на дребно, той идеално осигурява цялата информация, свързана с представянето на магазина, разходите и контролирането на наличностите. Той изцяло поддържа растящото търсене на автоматизация за бизнес процеси, позволявайки на дружеството ви да подобрява продуктивността на работната ръка от първия ден.

Проектиран като цялостно решение за управление на търговията на дребно, Soft1 Retail съдържа иновативна и мощна функционалност, която автоматизира продажбите, поддържа схемите ви за лоялност и маркетинговите дейности. Той също така ви предоставя пълен преглед на финансовите дейности с усъвършенстван модул за финансово управление за търговци на дребно. Ускорете и опростете търговската си дейност на дребно с мощното и гъвкаво решение за търговия на дребно с възможност за конфигуриране от Soft1.


Soft1 ERP осигурява реални предимства

Оптимизирайте дейността си

Подобрете продуктивността си, повишете оперативната ефективността и постигнете растеж. Със специфичната функционалност за търговия на дребно от Soft1 можете ефективно да съгласувате продажбите си с наличностите, да понижите сложността и да оптимизирате цялата си дейност във връзка с търговията на дребно.


Приближете се до клиентите си

Осигурете чудесно обслужване при пазаруване и отговорете на очакванията на клиентите си. Възползвайте се от усъвършенстваните функции за лоялност и грижа за клиентите от Soft1 за да идентифицирате, взаимодействате и запазвате по-добре с клиентите.


Виждайте ситуацията наистина цялостно

Получете видимост в реално време за продажби, наличности и клиенти в целия си бизнес за търговия на дребно. Вижте онлайн цялостния изглед на наличностите си, продажбите и вземанията в брой за всички ваши магазини. Поддържайте по-добре основната си дейност и вземайте по-интелигентни бизнес решения с увереност.


Открийте нови възможности за продажби

Решението Soft1 Retail е проектирано да ви помага да откривате нови възможности за продажби и да отговаряте на променящите се изисквания на клиентите, като същевременно повишавате ефективността на магазините си. Използвайте интегрираното решение от Soft1 и реагирайте незабавно, вземайки по-бързи решения за ценообразуване, повторни поръчки и отстъпки.

Специфична за сектора функционалност

Екрани за продажби на дребно с възможност за конфигуриране, проектирани за бързо въвеждане. Можете да включвате клиентски данни в квитанциите за продажби независимо от метода на плащане (в брой, кредит, кредитна карта и др.). Свързвайте се с терминали за кредитни карти и автоматизирайте управлението на ордери за авансови плащания.

View Data Sheet

Създавайте и управлявайте сложни сценарии на политики за ценообразуване за продажби и/или покупки. Автоматизирайте избора на цена, отстъпки и подаръци въз основа на споразумения.

View Data Sheet

Управлявайте неограничени складове. Наблюдавайте изцяло съдовете за съхранение и рафтовете при всички движения на наличностите.

View Data Sheet

Наблюдавайте записите за номер на партида с пълна информация за сроковете на годност и наличните количества, които е възможно да се включват в трансакциите по ред от документ. Трансакциите по партида се проследяват в отделен регистър.

View Data Sheet

Подкрепяйте корпоративната маркетингова стратегия със свързани стимули за лоялност и възнаграждения. Управлявайте членски карти със събиране на точки и политики за издаване на ваучери и предлагане на отстъпки. Съставяйте сложни сценарии за възнаграждения с автоматизирано събиране на точки и работа с възнаграждения.

View Data Sheet

Предоставя възможности за цялостно управление на съществуващите или потенциалните клиенти. Включва управление на контакти, акции за разпродажби, управление на възможности за продажби и управление на маркетингови кампании. Съдържа безпроблемно и цялостно свързване с центрове за контакт, популярни онлайн имейл пакети, като Gmail и Outlook.

View Data Sheet

Управлявайте алтернативни кодове за наличности и автоматизирайте получаването на налични артикули въз основа на алтернативни кодове в търговските документи.

View Data Sheet

Управлявайте и наблюдавайте наличните артикули според комбинация от максимум три различни свойства в съчетание с богата гама от свързани отчети и друга статистика.

View Data Sheet

Набор от системни инструменти, който осигурява непрекъснатата работа на дистанционни инсталации в случай на прекъсване.

View Data Sheet

Проследявайте артикулите по обект, склад, местоположение, партида, сериен номер на пакети. Използвайте множество системи за контрол на наличностите и методи за оценка като FIFO и LIFO. Понижете разходите и елиминирайте отпадъците с помощта на ABC анализ.

View Data Sheet

Наблюдаване на серийните номера при всички трансакции.

View Data Sheet

Управлявайте съставни артикули и използвайте редица свързани възможности за автоматизация при трансакциите. Създавайте групови комплекти за налични артикули или услуги (ако е приложимо) и наблюдавайте стойността им при съставяне на комплекти с възможност за автоматично генериране на документи за комплектуване или разделяне по време на трансакциите.

View Data Sheet


Вижте също


Истории на успеха от клиенти


„Soft1 помогна на дружеството ни да оптимизира цялостната си търговия на дребно, премахвайки значителни забавяния във времето и проблеми. Решението ефективно поддържа промоционални дейности и схеми за лоялност на клиентите и същевременно автоматично се синхронизира с корпоративния ни електронен магазин.“

Lykourgos Mantzouranides , IT Director, Leto S.A.

Прочетете историята на клиента


Научете още
*Задължително поле