Soft1 HRMS

Управление на човешки ресурси


hrms 1

Приложението Soft1 HRMS предлага всичко необходимо, за да може бизнесът ви да създаде конкурентна работна среда със съвременни и гъвкави модели на работа, да повиши продуктивността и да намали вашите разноски за управление на ЧР. Решението SoftOne отговаря по най-ефективния начин на конкретните изисквания на дейността на отдела по ЧР, осигурявайки незабавен и сигурен достъп до точна информация, за да ви помага да вземате информирани решения.
 
Soft1 HRMS интегрира подробни записи за служителите с неограничени възможности за въвеждане на лични и професионални данни и поддържа мониторинг на всеки аспект на развитието на служителите ви. Като включва специализирана функционалност, то дава възможност на отделите по ЧР да идентифицират подходящи кандидати за ключови длъжности и да оценява представянето на всеки служител по отношение на неговата длъжностна характеристика, съвместната работа с колегите, поведението му и разбирането му за неговата роля в дружеството.
 
Напълно свързана с иновативната платформа за взаимодействие между служителите и бизнеса, Soft1 myWorkplace, системата за управление на човешки ресурси на Soft1 прилага на практика дигиталната трансформация на всички дигитални дейности за управление на ЧР, елиминирайки традиционните ръчни процеси и оптимизирайки дейността, тъй като всички служители прекарват повече време в задачи, които са действително от полза за компанията.
 


Система за управление на човешки ресурси

Приложението Soft1 HRMS е съвременно и интегрирано решение, което спомага за оценяването на представянето на служителите, позволявайки на отделите по ЧР да идентифицират и записват нуждите от обучение с цел да спомагат за по-бързото развитие на хората в компанията. То също така автоматизира управлението на автобиографиите, като улеснява създаването на списък с най-подходящите кандидати за всяка нова позиция.

Заявете демонстрация

Платформа за взаимодействие между служителите и компанията

Soft1 myWorkplace е иновативна онлайн платформа за взаимодействие между служителите и компанията, която осигурява незабавен и защитен достъп до процеси и информация във връзка с ЧР.
 
Чрез практичната и удобна среда всеки служител може да подава заявки до своя ръководител и/или до отдела по ЧР (като следи напредъка им), да получава достъп до своя работен график, както и до важни лични и корпоративни обявления и др.

Научете повече

Уникални предимства за бизнеса ви

Интегрирано управление

Опростете и автоматизирайте всички процеси за управление на човешки ресурси с функционална и удобна HRMS система, която прилага на практика дигиталната трансформация на ежедневните дейности на всеки съвременен отдел по ЧР.

По-ефективна работа

Постигнете максимална ефективност за своите служители, като непрекъснато наблюдавате техните нужди за образование и обучение. Предложете на директорите си подходящите инструменти за оценяване на служителите, като намалите с до 50% времето за оценка, анализ и обработка.По-добро работно място

Създайте съвременно работно място, което насърчава взаимодействие между служителите и компанията и елиминира ненужните забрани. Дайте на хората си всичко необходимо, за да се концентрират върху задачите с висока добавена стойност.

Денонощна работа

Осигурете възможности за служителите си, като им предложите функционалност за подаване на заявки за одобрение по всяко време и от всяко устройство. Поддържайте практично всички модели (физическо присъствие или работа от разстояние) и работни позиции (продавачи, техници и др.).Лесно разширяване

Оптимизирайте работата на отдела по ЧР със съвременно приложение, което отговаря на изискванията на всяко малко или средно предприятие и осигурява неограничени възможности за персонализиране и разширяване, които могат ефективно да покрият специализираните нужди на големите компании.

По-добри решения

Възползвайте се от мощните инструменти за показатели на ЧР и обработвайте множество отчети и показатели в реално време, за всеки параметър на ЧР в дейността ви (демографски данни и заплати, нужди на служителите от обучение и оценка, определяне на цели и мониторинг и др.).Модули

Цялостни записи на директорите с неограничени възможности за въвеждане на корпоративни и лични данни, електронно поддържане на записи за служителите, подробен мониторинг на обученията, квалификациите, уменията, задачите и целите

View Data Sheet

Достъп от страна на ръководителите до присъствения лист на отдела, възможност за въвеждане на смени, отсъствия, отпуски, работа от разстояние, удължено работно време и др. с незабавно известяване до техните служители и ЧР.

View Data Sheet

Съставяне на график на смените с помощта на множество модели и правила за изчисление

View Data Sheet

Достъп на служителите до информацията за тях, която дружеството съхранява (лична, работна, данни за контакт и др.), възможност за изпращане на заявка до ЧР в случай на промяна с едновременно прилагане на съответната документация, ако е необходимо.

View Data Sheet

Достъп на ръководителите до исканията на техните служители за одобряване или отхвърляне, подробен календар на отпуските за отдела, онлайн актуализиране на оставащите отпуски на персонала

View Data Sheet

Достъп от страна на ръководителите до присъствения лист на отдела, възможност за въвеждане на смени, отсъствия, отпуски, работа от разстояние, удължено работно време и др. с незабавно известяване до техните служители и ЧР.

View Data Sheet

Присъствие на всеки тип семинар, информиране на служителите относно семинарите, които ги засягат, подробно записване на участниците и възможност за оценяване от страна на служителите

View Data Sheet

Неограничен брой пакети привилегии на служителите, изцяло определени според позицията на служителя в организационната диаграма на компанията

View Data Sheet

Възможност за изпращане на всякакви искания за отпуски, с параметрично проектирана диаграма за одобряване и автоматизирани процедури за актуализиране във връзка с напредъка на всяко искане за отпуск

View Data Sheet

Достъп на служителите до техния работен график, лесен мониторинг на работните дни, отпуските, отсъствията и др., възможност за актуализиране на календара през Интернет (влизане – излизане)

View Data Sheet

Управление на всички видове оценяване (самооценяване на служителите, оценяване от страна на ръководител, мениджър и др.) с параметрични набори от въпроси и отговори, анализ на представянето и изчисляване на оценка

View Data Sheet

Цялостен процес на наемане, публикуване на обяви, получаване и оценяване на автобиографии, оценки на кандидати

View Data Sheet

Управление на разходите и изчисляване на комисионни

View Data Sheet

Вграден мониторинг на всички видове заявки (сертификати, промени в данните, финансови улеснения, осигуряване на оборудване и др.) с възможност за проследяване на процеса на одобряване

View Data Sheet

Уеб и мобилно влизане и излизане с автоматично създаване на действия за час на пристигане и заминаване, възможност за препращане на данни към ERGANI II според изискванията на имплементацията на Дигиталната работна карта

View Data Sheet
Заявете демонстрация
*Задължително поле