Soft1 Web Report

Приложението Soft1 Web Report е важен инструмент за информирането и осигуряването на актуални данни за служителите на дружеството по всяко време. Приложението извежда всички налични отчети на Soft1 ERP през мрежата. Без необходимост от специализирани инсталации или допълнителен хардуер, с централен контрол на правата за достъп и изключително лесни процедури за персонализиране и настройка.

Soft1 Web Report се настройва изцяло според нуждите на бизнеса и сектора ви, както и според изискванията на ролята на всеки потребител, осигурявайки по-висока видимост на работната ръка в движение. Приложението може да се регулира с лекота през централната ERP система. Общата функционалност, менютата, полетата, списъците, формулярите и др. се конфигурират според всяка роля или позиция на потребител в дружеството.

Soft1 Web Report се внедрява лесно във всички инсталации на Soft1 независимо от работния им модел (локално или в облака).
Изпробвайте Soft1 Web Report безплатно


*Required field


Вижте също