Човешки ресурси
SoftOne непрекъснато инвестира в своите служители. Ключовите служители на дружеството включват известни ИТ професионалисти, които работят заедно с талантливи млади хора, ръководени от общата визия и високи стремежи.

Последователността, талантът и усърдната работа представляват ключовите компоненти на успеха, които позволяват на SoftOne да предлага на партньорите и клиентите си усъвършенствани бизнес решения, които се отличават с иновативност, надеждност и ефективност.

SoftOne предоставя непрекъснато и подходящо обучение на служителите си, така че те да могат да изпълняват отлична работа всеки път. Непрекъснато