Име на дружество

Provet S.A.

Сфера

Продукти за ветеринарна медицина

Заменено приложение

SAP

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.

ProvetProvet S.A. е водещият производител на продукти за ветеринарна медицина в Гърция и една от по-устойчивите компании в разпространението на продукти за ветеринарна медицина, хранителни продукти за селскостопански животни, храни и аксесоари за домашни любимци и клинично оборудване. Водена от насоченото към клиентите мислене и от фокуса си върху постигане на възможно най-добрата грижа и доброто състояние на животните, PROVET днес разполага с над 100 регистрирани търговски марки и изнася продуктите си в повече от 30 държави в цял свят.
 • Разработване на обединен процес за финансово управление
 • Предоставяне на неограничени възможности за персонализиране за потребители
 • Създаване на процес за контрол на качеството на данните за осигуряване на спазването на установените стандарти за качество и управление на проследимостта на партидите
 • Управление на поръчки и снабдяване чрез процес въз основа на одобрения
 • Контролиране на предвидени в бюджета разходи, позволяващо автоматично разпределение по предварително определени разходни центрове без допълнителна обработка
 • Въвеждане на автоматизиран процес за спазване на изискванията за прехвърляне между складове и освобождаване на партиди

 • Внедряване на цялостно решение за финансово управление, което напълно отговаря на нуждите и изискванията на компанията
 • Създаване на възможност за процес за наблюдение на регистрацията и оценка на измерванията за контрол на качеството за определяне на пригодността на партиди
 • Въвеждане на процес за одобрение от 3 етапа за всички разходи и плащания с едновременно разпределяне по различни разходни центрове По време на одобрение са възможни множество бюджетни сценарии за продажби, покупки и разходи
 • Внедряване на интегрирана подсистема за управление на клиентски поръчки, която работи въз основа на множество финансови критерии за одобряване на кредит
 • Въвеждане на подходящ работен процес за производство, който осигурява минимално участие на потребителя в обработката на данните и подобрява сигурността на подбора и прехвърлянето на елементи/партиди
 • Внедряване на автоматизиран процес за прехвърляне на ценни книжа и документи във връзка с трансакциите, осъществени между двете независими дружества в групата, включени в работата на системата

 • Всички нужди на дружеството се покриват от единна ERP система, която управлява всички бизнес процеси и позволява допълнително оперативно подобрение по гъвкав начин и с ниски нива на разходите
 • Използвайки мощните инструменти за работни процеси на Soft1 ERP, всички основни бизнес процеси са изцяло автоматизирани, което позволява по-бързо функциониране и подобряване на качеството на данните на дружеството
 • Прилагат се подходящи процедури за сигурност и одобрение, използвайки подсистемата на Soft1 ERP за одобрение на няколко нива, така че да се осигури динамичното определяне на подготовката на бюджети, контрола на разходите и планирането на плащанията въз основа на подходящи бизнес критерии
 • Подобрени възможности за надеждно и навременно отчитане
 • Подобрена гъвкавост на бизнеса като резултат от използването на инструментите за персонализация на Soft1, които позволяват лесно регулиране или разширяване на бизнес процесите в отговор на бъдещите нужди при ниски нива на разходите


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация