Име на дружество

Deliveras S.A.

Сфера

Онлайн услуги

Заменено приложение

Приложение на Soft1

Soft1 Cloud ERP

Внедрено от

Extend

Deliveras.grDeliveras S.A. е сред най-бързо развиващите се услуги за доставка на храна онлайн, работеща на гръцкия пазар. Дружеството е хост за хиляди ресторанти, вериги ресторанти и обяви за услуги за доставка на своята платформа (www.deliveras.gr), като получава и ефективно обработва хиляди поръчки от клиенти ежедневно.
 • Автоматизиране и опростяване на всички бизнес процеси
 • Организиране и плавно функциониране на счетоводния отдел
 • Ефективно наблюдение и управление на всички оперативни разходи
 • По-добро проследяване и управление на входящите приходи и плащания
 • Подобряване и ускоряване на събирането на плащания в брой
 • Лесен преглед и анализиране на общото бизнес представяне

 • Внедряване на Soft1 Cloud ERP като абонаментна услуга (SaaS)
 • Обединяване на всички финансови процеси от критично значение (приходи, бизнес разходи, плащания) с помощта на единна интегрирана платформа
 • Разработване на мощна подсистема за автоматично управление и разпределяне на бизнес разходите според предварително определение категории на разходите
 • Интегриране на Soft1 с онлайн платформата за поръчка на храна на Deliveras (www.deliveras.gr) за автоматично актуализиране на финансовите записи и остатъчните салда на клиентите
 • Използване на приложението Soft1 360 Enterprise Mobility за ефективно извършване на задачи, свързани със събирането на средства в брой извън обектите
 • Използване на вградените инструменти за отчитане на Soft1 за генериране на усъвършенствани отчети за представянето

 • Минимални разходи за внедряване без необходимост от големи предварителни и текущи инвестиции
 • Сигурно и надеждно управление в напълно оптимизирана и контролирана среда
 • По-бързи и точни счетоводни процеси
 • Пълно съответствие с текущото данъчно законодателство
 • Повишена ефективност на бизнеса и обща продуктивност
 • По-задълбочено проучване на представянето на бизнеса и подобрено вземане на решения
 • Ефективно управление на всички вземания и задължения
 • Ефективно, по-бързо събиране на плащания в брой
 • Информация за плащания в реално време


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация