Име на дружество

Danone Dairy Products S.A.

Сфера

Пресни млечни продукти

Soft1 application

Soft1 ERP

Внедрено от

Connect Line S.A.
Soft1 ERP е много гъвкава система, която ни позволява да отразим всяко ново изискване бързо и ефективно. Освен това без вградения QlikView ежедневното и ежемесечното отчитане, както и всеобхватният контрол на дружеството биха били невъзможни.

Theodore Voulelis, IS Manager, Danone Dairy Products S.A.

DanoneDanone Dairy Products S.A. е член на Groupe Danone, водещата световна мултинационална корпорация за хранителни продукти. Groupe Danone е включена във Fortune 500, където са представени едни от най-успешните дружества в света. Компанията произвежда пресни млечни продукти, зърнени закуски, бебешки храни, йогурт и бутилирана вода, като притежава известни в цял свят марки, като: Aqua, Volvic, Evian и Badoit.
 • Необходимост от бързо придвижване на стоките поради краткия им срок на годност
 • Продажби от разносна и предварителна търговия в Атина и чрез партньори в провинцията
 • Необходимост от обработка на около 8 000 000 реда от документи за продажба годишно за статистическия анализ на дружеството
 • Прилагане на практики, които представляват стандарти за групата, като например поръчки за покупка, IFRS, управление на разходни центрове, приходи и разходи

 • Разработване на управление на веригата за поръчки за покупкаt
 • Създаване на интерфейс между Soft1 ERP и приложението за разносна и предварителна търговия
 • Анализ на продажбите с QlikView
 • Завършване на процеса за ПП с възможност за наблюдаване на разходите по разходен център и договор с доставчици
 • Наблюдаване на дружеството въз основа на местния код в IFRS
 • Използване на инструменти за предвиждане на разходите ABC

 • Времето за отчитане е намалено с 97%
 • Точност на данните чрез избягване на ръчно въвеждане и автоматично импортиране на данни от други приложения на Групата и нашите партньори
 • Високи KPI за удовлетвореността на клиентите благодарение на точността на доставката
 • 20% понижаване на разходите за съхранение благодарение на контролирани запаси чрез управление на системата за продажби


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация