Име на дружество

Athenaeum InterContinental

Сфера

Хотелиерство

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

Connect Line S.A.

Athenaeum InterContinentalAthenaeum InterContinental е считан за един от най-големите 5-звездни хотели в Гърция. Той е член на IHG InterContinental Hotels Group, която разполага с повече стаи за гости от всяка друга хотелска компания в света. Неуморният фокус на IHG за постигане на успех днес, същевременно преобразявайки хотелиерството утре, се гради на основа от постоянство, доверие, иновации и решителност.
 • Разработка на интегрирано бизнес решение, покриващо бек-офис дейността на хотела
 • Внедряване на ефективна обработка на данни, позволяваща по-бързи бизнес дейности
 • Съставяне на подробна статистическа информация за нуждите на висшия мениджмънт
 • Предоставяне на свързаност с други системи и приложения, използвани от Athenaeum InterContinental
 • Подобряване на качеството на предлаганите услуги за гости, доставчици, както и други контрагенти
 • Опростяване и автоматизиране на бизнес процесите по фактуриране/архивиране

 • Инсталиране на система за планиране на ресурсите на предприятието Soft1 ERP, която изцяло поддържа ключовите бизнес дейности
 • Ефективен анализ и управление на данните с помощта на вградените инструменти за разработка на Soft1 ERP
 • Генериране на подробни статистически отчети с помощта на вградените инструменти за бизнес разузнаване на платформата QlikView
 • Взаимосвързаност с фронт-офис системата на хотела, използвайки мощните инструменти за интеграция на Soft1 ERP
 • Ефективна обработка на данните за гости и доставчици с помощта на пълния набор от инструменти за персонализиране и разработка на Soft1
 • Внедряване на нови, автоматизирани задачи за фактуриране, като онлайн запис на документи

 • Вградена поддръжка на всички бек-офис операции
 • Бърза и гъвкава обработка на данните
 • Мощен BI анализ и отчитане
 • Свързаност с други системи и приложения
 • Подобрено качество на предлаганите на гостите услуги (включително премиум услуги)
 • Автоматизация на процеса за фактуриране, допълнена с подобрен мониторинг и ускоряване на дейността като цяло


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация