Мислете за бизнеса

Изпробвайте Soft1 безплатно

Дайте нови възможности на екипите си


Нека всичко да бъде просто

Нека растежът на бизнеса ви да е лесен. Помогнете на служителите си да работят по-интелигентно и бързо от всякога. Премахнете сложността за екипа си, подобрете своето бизнес планиране и изпълнение със Soft1 Cloud ERP.

Достъп от всяко място и устройство

Работете и се свързвайте практически от всяко място и на всяко устройство. Дайте нови възможности на своите служители, клиенти и доставчици с мобилно решение в реално време, което позволява сигурен и надежден достъп до данните на дружеството практически от всяко място с помощта на мобилни устройства като таблети и смартфони.

Достъп от всяко място и устройство

Работете и се свързвайте практически от всяко място и на всяко устройство. Дайте нови възможности на своите служители, клиенти и доставчици с мобилно решение в реално време, което позволява сигурен и надежден достъп до данните на дружеството практически от всяко място с помощта на мобилни устройства като таблети и смартфони.

Откликвайте на всяка потребителска роля

Дайте възможност на вашите екипи да станат по-продуктивни, като същевременно намалите времето за обучение. Soft1 предлага едно изцяло ново ниво от възможности, проектирани според нуждите на хората, за да могат те да персонализират изцяло работното си пространство, включително предпочитания, формати, любими, устройства и клавишни комбинации.


Нови възможности за бизнеса ви

Богата и интегрирана функционалност

Soft1 ERP съчетава в единна система богата функционалност с цялостни възможности за всички сектори и бизнес функции. Вече можете да управлявате по-добре всеки аспект на бизнеса си и да опростите всички процеси с иновативното решение Soft1 SaaS.

Контролирайте всеки аспект на бизнеса си

Ускорете работата на бизнеса си, повишете продажбите и управлявайте финансите си. Улеснете оперативната си работа, понижете времето до излизане на пазара и постигнете по-добра стойност за клиентите си с решението на световно ниво Cloud ERP от SoftOne.

Ниски инвестиционни разходи

Soft1 ERP използва изцяло значителните възможности, предлагани от cloud платформата и модела „Софтуер като услуга“ (SaaS). Решенията в облака на SoftOne помагат на организацията ви да постигне по-ниски първоначални и оперативни разходи, както и да съкрати времето до излизане на пазара.

Гъвкаво внедряване

Решенията на Soft1 са проектирани с нужната гъвкавост, за да отговорят на конкретните ви бизнес нужди. Вариантите за внедряване също са гъвкави. Можете да изберете между локално, хоствано и по модел SaaS, както и да преминавате между тях с лекота с промените в нуждите ви.

Най-добро в класа си отчитане

Получете по-ценна информация, оценявайте рисковете и наблюдавайте представянето в реално време. Soft1 използва удостоеното с награди приложение QlikView BI и ви позволява да превърнете данните си в изводи за всеки отдел, подразделение и местоположение. Отговорете на най-важните въпроси на дружеството си с увереност.

Свържете цялата си екосистема

Разширете достъпа на бизнеса си и дайте нови възможности на своите служители, партньори и съдружници да работят, да се срещат и да си сътрудничат от всяко място и устройство. Възползвайте се от мобилните възможности и тези в облака на Soft1 и оборудвайте служителите си с усъвършенствани инструменти за постигане на изключително обслужване на клиенти всеки път.


Нови възможности за вашите ИТ

Сигурност и мащабируемост


Със силното управление на сигурността на информацията съгласно стандартите в сектора (EN ISO 27001:2013) в SoftOne и най-актуалните центрове за данни на Microsoft вашият бизнес се възползва от съвършена сигурност и надеждност.

Сигурно архивиране и възстановяване при бедствия


Базираните в облака решения на Soft1 работят в изцяло автоматизираните центрове за данни на Microsoft. Microsoft гарантира солидни базирани в облака решения за архивиране и възстановяване, които пестят време и ви позволяват да избегнете големите първоначални инвестиции.

Включено надстройване на системата и подобрения


Променете фокуса на ИТ от управление на инфраструктурата и надстройване към работа върху решения за вашия бизнес. Със Soft1 Cloud ERP системните актуализации вече не са проблем, а новите функции се добавят лесно с израстването и промените в бизнеса ви.

Лесна интеграция със системи на трети страни


Soft1 Cloud ERP като платформа се управлява лесно и е идеално за интегриране с други системи и технологии в отговор на растящите бизнес нужди. Резултатът е предоставяне на адаптивен интерфейс за бизнеса ви и последователна работа за потребителите ви.

Заявете демонстрация
*Задължително поле

Функционалност

Счетоводна книга, дълготрайни активи, приходи – разходи, задължения и вземания, налични средства и плащания, отворени позиции, кредитни карти, уреждания на плащания/вноски, бюджетиране, международни счетоводни стандарти (МСС), отчитане на разходите, факторинг, определяне и отчитане на разходите на базата на дейности (ABC)

View Data Sheet

Производствен процес и (вътрешно) определяне и отчитане на разходите за производство

View Data Sheet

Дизайн за екранни формуляри, инструмент за скриптове, сценарии за работен процес, права за време на работа, отдалечени системи, системи за предупреждение, набор инструменти за персонализиране

View Data Sheet

Клиенти, доставчици, длъжници и кредитори, продажби, покупки, eINVOICE Connector, продажби на дребно, лоялност на клиентите, управление на търговския екип, множество валути, разходи за внос и износ, бизнес звена, политики за ценообразуване, кредитни политики, ресурси и географски зони, консолидирани отчети, управление на група дружества, одобрения, инсталации и договори

View Data Sheet

Управление на проекти, обслужване, технически екип, контакти, бизнес процеси, календари (групови и лични), CRM продажби и маркетинг

View Data Sheet

Soft1 Web Report (5 потребители), Soft1 myCustomer (50 потребители), Soft1 QuickView, Soft1 MyPortal

View Data Sheet

Множество обекти/клонове, управление на наличности (неограничени складови бази), съдове за съхранение – рафтове, алтернативни/съответстващи артикули, цвят и размер, серийни номера, партиди, групови комплекти, услуги

View Data Sheet

Прикачени файлове, допълнителни полета и агрегатори, дизайнер за отчети (основни и разширени), сливане, QlikView Run Time

View Data Sheet

Истории на успеха от клиенти

„Soft1 ERP е много гъвкава система, която ни позволява да отразим всяко ново изискване бързо и ефективно. Освен това без вградения QlikView ежедневното и ежемесечното отчитане, както и всеобхватният контрол на дружеството биха били невъзможни.“

Theodore Voulelis, IS Manager, Danone Dairy Products S.A.

Прочетете историята на клиента

Започнете!


Приложенията Soft1 Open Enterprise са на разположение за закупуване със следните варианти за доставка:

Value Plus

Best Seller

от67€

/месец/потребител
*Минимум 3 потребители (фактурира се на годишна база)

Безплатна пробна версия

Разширена функционалност за:
Управление на складовите наличности
Търговска дейност
Търговски страни
Финансово управление
Инструменти за отчитане
eINVOICE Connector
Инструменти за персонализиране
Счетоводство
CRM

Уеб и мобилни приложения
Web Report, myCustomer, QuickView, MyPortal


Global Plus

от92€

/месец/потребител
*Минимум 5 потребители (фактурира се на годишна база)

Безплатна пробна версия

Full functionality for:
Stock Management
Commercial Activity
Trading Parties
Financial Management
Reporting Tools
eINVOICE Connector
Customization Tools
Accounting
CRM
Production

Уеб и мобилни приложения
Web Report, myCustomer, QuickView, MyPortal


Цените не включват ДДС


Имате нужда от помощ?