Име на дружество

Athinaiki Transportation S.A.

Сфера

Общо транспортиране

Приложение на Soft1

Soft1 300

Внедрено от

CDSoft

Athinaiki Transportation S.A.Athinaiki Transportation S.A. управлява услуги за спедиция и дистрибуция от 1969 г. Централата и офисите на дружеството са в Магула, Атика. То разполага с клонове в Солун, Лариса, Ламия, Патра, Янина и Ираклио, Крит, предоставяйки мрежа за обслужване в цялата страна. Останалите 20% от мрежата се покриват чрез представители в над 30 града в цялата страна.
 • Модернизиране на наличните бизнес процеси
 • Ефективно управление на човешките ресурси
 • Автоматизиране и опростяване на бизнес дейността
 • Опростяване на бизнес дейността и свеждане на грешките при въвеждане на данни до минимум
 • Подобряване на информационния поток в отделите на дружеството
 • Лесна интеграция с други системи и приложения

 • Обединено управление и контрол за всички бизнес дейности
 • Внедрена подсистема за управление на задачите, която разпределя задачи по служители
 • Персонализиран интерфейс на приложението за лесно използване от неспециализирани потребители
 • Разработени разширени процедури за управление на въвеждането на данни за избягване на оперативни грешки
 • Унифициран процес на управление на данните, предоставящ информация на всички отдели в дружеството
 • Прилагане на мощните инструменти за персонализиране от Soft1 за лесно интегриране с други програми и приложения

 • Значително намаляване на разходите за ИТ
 • По-бързо изпълняване на ежедневните дейности
 • Повишена продуктивност на служителите
 • Елиминиране на грешки при работа със и въвеждане на данни
 • Подобрено управление и функциониране на организацията с използване на данни в реално време
 • Подобрен процес за вземане на решения
 • По-добра информация, предоставяна на съвета на директорите
 • Цялостна работа с всички бизнес операции и лесно адаптиране на системата към бъдещи нужди


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация