Име на дружество

Ernst & Young

Сфера

Професионални услуги

Заменено приложение

Стара система

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.

Ernst & YoungErnst & Young е световен лидер в услугите по експертни оценки, данъци, трансакции и консултиране, като се счита за третата най-голяма фирма за професионални услуги в света. Организацията управлява мрежа от фирми членки, които са отделни юридически лица в отделните държави. Тя разполага със 167 000 служители и над 700 офиса в повече от 140 държави по света.
 • Подобряване на финансовите процеси на дружеството в Гърция и в чужбина
 • Поддръжка и оптимизация на дейността на подразделенията в Кипър, Сърбия, България, Румъния, Малта и Турция
 • Усъвършенствани бизнес отчети за централното управление в САЩ
 • Консолидиране на данните и опростяване на процесите за вземане на решения

 • Обединено покритие на всички оперативни и финансови процеси
 • Поддръжка на всички финансови операции с помощта на модула за финансово управление от Soft1, както и усъвършенствания модел за определяне и отчитане на разходите по видове дейности от Soft1
 • Създаване на мощна подсистема за бизнес отчети, използвайки разширените възможности за отчитане на Soft1
 • Прилагане на вградените инструменти за BI от Soft1 за автоматично генериране на сложни бизнес отчети
 • Обединяване на процесите на всички подразделения чрез прилагане на локализираните версии на Soft1
 • Консолидиране на данните и обединено наблюдаване на бизнес процедурите в цялото дружество

 • Унифициране на бизнес процесите, позволяващо по-бързо и по-ефективно управление на данните
 • Подобрени възможности за финансово управление за Ernst & Young Гърция и подразделенията, упражняващи дейност в Югоизточна Европа
 • Подобрени възможности за надеждно и навременно отчитане
 • Повишена ефективност на бизнеса и продуктивност на служителите
 • Цялостно наблюдение на всички дейности на подразделенията благодарение на унифицирането на всички бизнес процеси и консолидирането на данните


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация