Име на дружество

Sarah Lawrence S.A.

Сфера

Дамски дрехи, мода и облекло

Заменено приложение

ERP LOGIC / COMPAK WIN

Приложение на Soft1

Soft1 Cloud ERP

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.

Sarah LawrenceSarah Lawrence е една от най-големите компании в областта на дизайна и производството на дамско облекло на гръцкия пазар, която разпространява продуктите си чрез обширна мрежа от над 36 магазина за продажби на дребно. Благодарение на сътрудничеството си с добре познати художествени директори и модни дизайнери от цял свят, дружеството изнася облеклата и аксесоарите си в Англия, Ирландия, Испания, Швеция и Кипър.
 • Внедряване на съвременно ИТ решение, предоставящо комуникация в реално време между магазините за продажби на дребно на компанията
 • Планиране и стандартизиране на всички производствени процеси
 • Автоматизиране на подизпълнението на производствените процедури
 • Ефективно организиране на складовете и складовите обекти на дружеството
 • Опростяване на всички ежедневни счетоводни операции
 • Ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти

 • Внедряване на Soft1 Cloud ERP, осигурявайки свързаност в реално време в цялата мрежа за продажби на дребно на компанията, както и надежден достъп до данни на дружеството от всяко място
 • Използване на модула Soft1 Production за автоматизиране на основните бизнес функции като управление на суровини и наличности (включително прогнози на потреблението и повторни поръчки)
 • Използване на вградената функция за производство на Soft1 за ефективно управление и пълно проследяване на процедурата по подизпълнение (от изпращане на материалите на подизпълнител за обработка до получаване на готовите продукти обратно във фабриката)
 • Въвеждане на процедури за управление на веригата за доставки, осигурявайки актуализации на системата за складове в реално време с връщане на продукти, изпращане на изделия и др.
 • Интегриране на Soft1 Accounting за опростяване и пълна автоматизация на сложните и отнемащи време задачи за обработка
 • Използване на модула Soft1 CRM за ефективно управление на списъци с контакти, разрешаване на проблеми при поддръжката на клиенти, изпълняване на маркетингови кампании и използване на нови възможности за продажби

 • Значително намаляване на разходите за ИТ инфраструктура и операции, безпроблемно функциониране на бизнеса за продажби на дребно
 • Точно планиране на производството, регулиране на производствения капацитет според реалното търсене
 • Ефективни процеси на подизпълнение, елиминиращи бракуване на продукти и/или забавяне във времето
 • Подобрено управление на наличностите, както и съкратени срокове за транспортиране
 • Повишена скорост на счетоводна обработка, непрекъснато съответствие с наличното данъчно законодателство
 • По-добри сведения за клиенти и подобрено обслужване на клиентите


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация