Име на дружество

G. Samaras S.A.

Сфера

Медицинско оборудване

Приложение на Soft1

Soft1 Cloud ERP

Внедрено от

Ioannis Politis Business Consultant
Преходът към работа в облака осигури съвременна ERP система за дружеството ни, с възможности за конфигуриране съгласно изискванията ни за развитие. Усъвършенстваните решения Cloud ERP от Soft1 предоставят на служителите ни лесен и надежден достъп до бизнес данни без географски или времеви ограничения, улеснявайки инсталирането на проекти на големи разстояния.

Menelaus Samaras, CEO, G.Samaras S.A.

G. Samaras S.A.G. Samaras S.A. е международно мултирегионално дружество, намиращо се в Солун, Гърция. Дружеството упражнява дейност в сферата на медицинските газове от 1968 г. и бележи непрекъснат ръст, като постига лидерска позиция на гръцкия пазар с над 85% дял. G. Samaras S.A. има също значително присъствие зад граница, тъй като изнася продуктите и услугите си в Европа, Азия, Африка и Америка.
 • Модернизация на ERP системата на компанията
 • Гъвкаво управление на непрекъснато нарастващия обем от данни поради участието на нови пазари
 • Предоставяне на допълнителен капацитет за съхранение за сигурно съхраняване на данни от критично значение съгласно нуждите на дружеството
 • Директен достъп за служителите на дружеството до бизнес данни от всяко място
 • Ефективно управление на повишените нужди за поддръжка и непрекъсната актуализация на софтуера от производителя
 • Намаляване на оперативните разходи за ERP

 • Функциониране на ERP в платформата Windows Azure за висока наличност на системата
 • Цялостна интеграция на бизнес операциите със Soft1 Cloud ERP
 • Безопасно и гъвкаво покритие на повишаващите се нужди от съхраняване на данни с помощта на съвременните бази данни на Microsoft
 • Бърз и надежден достъп до софтуер за служителите с помощта на иновативните уеб и мобилни приложения от SoftOne
 • Непрекъснато (24х7) функциониране на ERP без допълнителни изисквания за поддръжка
 • Непрекъснато развитие на софтуера и актуализации с по-нови версии
 • Въвеждане на гъвкав модел на плащане (спрямо потреблението), който позволява повишаване на разходите на дружеството за ERP въз основа на реалните му нужди

 • Автоматизация на бизнес процесите, позволяваща по-бързо и по-ефективно изпълняване на бизнес функциите
 • Значително понижаване на оперативните разходи
 • Гъвкаво съхранение на ключовите информационни ресурси на дружеството в среда в облака
 • Възможност за лесно регулиране за задоволяване на текущите и бъдещите нужди, свързани с развитието на бизнеса
 • Достъп до бизнес данни навсякъде и по всяко време
 • Повишаване на продуктивността на служителите и по-ефективно сътрудничество с клиенти и доставчици
 • Икономично покриване на разходите за ERP с нисък риск за първоначалната инвестиция


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация