Име на дружество

PwC

Сфера

Assurance, Advisory and Tax Services

Заменено приложение

Kefalaio

Приложение на Soft1

Soft1 300

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.

PwCPricewaterhouseCoopers (PwC) е мрежа от фирми в 157 държави с над 208 000 служители, отдадени на осигуряването на качествени експертни оценки, консултантски и данъчни услуги. Чрез офисите си в Атина и Солун PwC предлага, наред с други професионални услуги, богата гама от услуги за аутсорсинг във финансовата и счетоводната сфера за над 140 предприятия и международни организации в Гърция.
 • Ефективно наблюдаване на всички операции за счетоводен аутсорсинг за осигуряване на съответствие с регулаторните изисквания
 • Гъвкаво централно управление на над 140 клиентски бази данни
 • Оптимизиране на процеса по миграция на данните за въвеждане на нови клиенти в софтуерното приложение на PwC
 • Понижаване на сложността и високите разходи, възникващи от услугите за счетоводен аутсорсинг
 • Навременно откриване на промени и актуализации в софтуерните приложения на клиентите
 • Лесна актуализация на всички клиентски бази данни съгласно промени в данъчното законодателство
 • Намаляване на “„зависимостта“ на PwC от всеки отделен софтуерен доставчик, работещ на гръцкия пазар

 • Внедряване на софтуерното решение Soft1 300, съдържащо всички налични клиентски бази данни в единна платформа
 • Разработване на мощен работен процес и система за управление на проекти за навременно идентифициране и разрешаване на текущи проблеми
 • Използване на изключително удобния потребителски интерфейс на Soft1 за внедряване на единен, стандартизиран контрол на процесите за наблюдаване на всички клиенти на PwC
 • Използване на богатата функционалност на Soft1 за незабавно прехвърляне на настройка и/или направени промени в една база данни към всички налични клиентски бази данни
 • Предоставяне на необходимата функционалност за едновременно надстройване на всички клиентски бази данни с нови функции и съгласно данъчни реформи
 • Специализирани разширени процеси за автоматизация на сложни счетоводни задачи като генериране на финансови отчети или подаване на данъчни формуляри онлайн
 • Използване на вградените отчетни инструменти на Soft1 за автоматично подготвяне на подробни финансови отчети

 • Оптимизирани бизнес процеси, по-малка сложност и значително спестяване на разходи
 • Разширен контрол на процесите, осигуряващ най-високо качество при услуги за аутсорсинг
 • Информация в реално време и подобрени процеси за вземане на решения
 • 20% спестяване на времето за обработка на въведените данни за фактури към клиенти
 • Значително повишена удовлетвореност на клиентите и възприемане на съотношенията за стойност за клиентите
 • 50% намаляване на времето за миграция на данните на нови клиенти
 • 60% по-малко входящи заявки за поддръжка във връзка с използването на Soft1 (в сравнение с предходното софтуерно приложение на PwC)


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация