Име на дружество

Prime Ltd

Сфера

Общо снабдяване на кораби

Заменено приложение

Приложение за DOS

Приложение на Soft1

Soft1 Cloud ERP

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.
Няма да преувеличим, ако кажем, че Soft1 Cloud ERP е в основата на дейността ни! SoftOne изпълни ефективно проекта по внедряване, разполагайки съвременно ERP решение, което предоставя автоматизация на бизнес процесите и гарантира безпроблемна работа на системата денонощно. Партньорството с най-големия доставчик на ERP в облака в Гърция помогна на дружеството ни да подобри общата ефективност на бизнеса.

Kostas Vanos, General Manager, Prime Ltd

Prime Products DistributionPrime Products Distribution е гръцка международна корпорация, която работи от над 2 десетилетия на морския и други промишлени пазари. С офиси в Пирея, Ротердам, Фуджейра и Сингапур, Prime Ltd предоставя разнообразен портфейл от продукти и услуги, включващи всичко от общо снабдяване на кораби и митнически складове до специализирани инструменти за установяване на газове, защитно и техническо оборудване и логистика.
 • Ефективна работа с високата сложност на бизнеса и предизвикателствата на дейността в Пирея, Ротердам, Фуджейра и Сингапур
 • Понижаване на предварителните и текущите ИТ инвестиции и разходите за поддръжка в отдалечените обекти на компанията
 • Успешно управление на повишената бюрокрация, възникнала при отделните партньори на компанията
 • Елиминиране на необходимостта от създаване и поддържане на различни продуктови елементи, записи за клиенти и документи за трансакции за отделните партньори
 • Ускоряване на поръчките за продажби, предложенията за продажби и обработката на клиентски фактури
 • Лесно получаване на цялата необходима информация и създаване на обединени корпоративни бизнес отчети
 • Бърз отклик на клиентски проблеми и заявки

 • Внедряване на Soft1 Cloud ERP, обединявайки всички бизнес дейности в единна платформа
 • Напълно автоматизирана обработка на поръчките за продажба, предоставяща на всички партньори достъп в реално време до продуктови елементи, предложения за продажби, клиентски трансакции, политики за ценообразуване и др.
 • Проектирани разширени задачи за импортиране на формуляри за клиентски поръчки и автоматичното им преобразуване в предложения за продажби
 • Разработване на мощна подсистема за търсене по извадка за лесен достъп до наличните продуктови артикули, доставчици и най-добри цени
 • Внедряване на процес, който автоматично създава поръчки за покупка, групирайки елементите по доставчик и изчислявайки количествата на поръчките въз основа на контрол на наличностите
 • Централно управлявана обработка на поръчките за продажба от централното управление на дружеството, доставяща документи на определените получатели (партньори, доставчици) онлайн
 • Внедрена функция за международни трансакции за изпълняване на фактуриране, събиране на средства в брой и плащания в множество чуждестранни валути
 • Използване на модула за парични потоци от Soft1 за предоставяне на изглед в реално време за всички задължения и вземания
 • Предоставени решения за системни актуализации в реално време, автоматично архивиране и възстановяване при бедствия

 • Унифицирано управление на бизнеса, водещо до значителни спестявания и по-бързи трансакции
 • Пренос на данни между централното управление на дружеството и подразделенията в реално време
 • Елиминиране на ИТ инвестициите и задачите за поддръжка в отдалечените обекти на дружеството
 • 75% спестяване на времето при обработка на поръчки за продажба при намаляване на грешките при поръчване до нула
 • Висока гъвкавост при справяне с изискванията във връзка с конкретното законодателство на всяка държава, където се упражнява дейност
 • Подробно наблюдаване на ликвидността на дружеството в реално време
 • Безпроблемно функциониране на бизнеса при елиминиране на прекъсванията
 • Оптимизирано използване на ИТ ресурсите
 • Ефективно управление на снабдяването и подобрено обслужване на клиентите


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация