Име на дружество

Synergy LTD (Nespresso)

Сфера

Търговия с машини за кафе и капсули

Заменено приложение

Singular Control 4

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

Datalink
Soft1 ERP доказа, че е усъвършенствано решение, което напълно отговаря на изискванията на бързо растящия и взискателния ни бизнес. Всички приложения на Soft1 създават удобна за използване работна среда, която напълно се регулира според бизнес нуждите ни. Soft1 предлага на дружеството ни пълен набор от решения, които ни помагат да понижим оперативните разходи и да подобрим качеството на предлаганите услуги за нашите клиенти

Helen Michopoulou, Managing Director, Nespresso Business Solutions - Synergy LTD

Nespresso Business Solutions - Synergy LTDNespresso Business Solutions – Synergy LTD е ексклузивен представител на добре познатата швейцарска компания Nestle Nespresso SA на гръцкия пазар. До 2010 г. дружеството е работило в пазарните сегменти за продажби на дребно на кафе, машини и аксесоари, а сега се специализира в предлагането на пълна гама специализирани услуги за ресторанти, хотели, кафенета, както и корпорации и други големи организации.
 • Подобряване на скоростта на обработка на поръчки по телефона
 • Оптимизация на способностите за финансово управление и одитиране на паричния поток
 • Установяване на процес за контрол на качеството, позволяващ автоматизиране на процедурите по контрол на разходите за обслужване
 • Проектиране на автоматизирани процедури за ефективно управление на данните за продажби
 • Разработване на обединена среда за наблюдаване на всички бизнес операции, назначаване на правомощия на различни отдели
 • Наблюдаване на наличностите и дейностите за дистрибуция на продукти

 • По-бързо изпълняване на телефонни поръчки чрез лесен достъп до исторически данни за продажби
 • Ефективно финансово планиране въз основа на непрекъснат надзор на всички вземания и споразумения за изплащане
 • Усъвършенствано управление на действията за обслужване на клиенти, превръщайки проблемите в товарителници и фактури
 • Статистическо извеждане на операциите по обслужване на клиенти, осигуряващо подробно проследяване на серийните номера на продукти и гаранциите
 • Проектиране на специален механизъм за генериране и управление на потенциални клиенти, включително подобрени възможности за отчитане (генериране на отчети за период от време, географска зона, продуктова категория, клиент и др.)
 • Създаване на мощна подсистема за управляване на всички междуфункционални бизнес операции, предоставяща пряко назначаване на задачи на отдел и служител
 • Преструктуриране на процеса по въвеждане на данни, елиминирайки възможността от грешки при въвеждане
 • Управляване на множество складови обекти с посочване на количества по отношение на чакащи поръчки и съответен обмен на данни
 • Подобрена скорост на дейността и качество на предлаганите услуги на търговски контрагенти

  Значително подобрено съотношение на паричните потоци, предоставящо пълно покритие на всички налични банкови гаранции Пълна автоматизация на процеса по обслужване на клиенти с генериране на сложни, качествени отчети за удовлетвореността на клиентите Подобрени анализ и отчитане на данни за продажбите Цялостно подобряване на организационното управление Елиминиране на грешките при въвеждане на данни Значително понижаване на оперативните разходи във веригата за доставки, както и на необходимото време за разпространение на продукти


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация