Company name

Moustakas Toys

Сфера

Магазини за играчки

Заменено приложение

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.

MoustakasMoustakas Toys е водеща гръцка компания в областта на производството и търговията с детски играчки. Над тридесет години дружеството следва строги принципи и ценности, които са водещата сила за непрекъснатия му растеж: качество, уважение и отговорност.
 • Внедряване на решения за финансово и търговско управление, които напълно отговарят на нуждите и изискванията на компанията
 • Разработване на цялостна система за управление на търговията на дребно
 • Установяване на интегриран контрол за процеса на веригата за доставки
 • Наблюдаване на задачите за разпространение на стоки, предлагани от логистичните дружества за товарни превози
 • Съставяне на подробна финансова информация за нуждите на висшия мениджмънт

 • Обединяване на всички финансови и търговски процеси, осигурявайки актуализиране на данните на дружеството в реално време
 • Автоматизация на системата за управление на търговията на дребно, позволявайки онлайн (централно) наблюдение от централното управление на дружеството
 • Проследяване, записване и контролиране на разпространението на продукти във всички процеси на веригата за доставки, допълнени с подобрено съответно отчитане
 • Въвеждане на вграден контрол на процеса във веригата за доставки, осигуряващ строго съответствие на партньорските логистични дружества с обичайните стандарти и процедури
 • Използване на вградените инструменти за BI на QlikView за създаване на персонализирани отчети директно към Съвета на директорите

 • Обединяване на бизнес процесите, осигурявайки по-бързо и по-ефективно управление на данните на дружеството
 • Цялостна видимост на дейността по търговия на дребно на дружеството в реално време
 • Достъп в реално време и анализ на данни
 • Повишени способности за вземане на решения
 • Подобрена бързина на дейността, водеща до значително пестене на време
 • Ефективно наблюдаване на спазването на договорените процедури от страна на доставчици


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация