Име на дружество

Elviart Kaloidas S.A.

Сфера

Тестени деликатеси

Заменено приложение

Enterprise ERP (Singular)

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.

ElviartElviart Kaloidas Commercial & Industrial S.A. се специализира в производството на тестени деликатеси от 1952 г. Дружеството заема водеща позиция на вътрешния пазар, като произвежда над 650 000 бр. ежедневно в собствения си производствен завод в Аспропиргос, Атика. Работейки чрез частни съоръжения за съхранение и дистрибуция в Германия и Кипър, ELVIART също така има значително присъствие в чужбина, експортирайки продуктите си на европейския и близкоизточния пазар.
 • Цялостна и интегрирана ИТ поддръжка
 • Ефективно планиране и контрол на всички основни производствени процеси
 • Ефективно управление на веригата за доставки
 • Бързо разпространение на продукти поради ограничения срок за съхранение
 • Автоматизация на процеса за продажби
 • Подобряване на оперативния и управленския контрол

 • Внедрено решение Soft1 ERP за обединяване на всички бизнес процеси в една система
 • Проектиране на усъвършенствана система за контрол и планиране на производството, която ефективно се справя с функциите от критично значение, като производствени поръчки, листи за потреблението, вътрешно предвиждане на разходите по производствена фаза и процеси за количествена регистрация
 • Прилагане на модула за управление на веригата за доставки от Soft1 за предоставяне на наблюдение на наличностите в реално време и поддръжка на разпространението на продукти и наличната незавършена продукция
 • Внедряване на приложението Soft1 PDA Warehouse, което изцяло автоматизира всички ежедневни операции, като получаване и вземане на артикули, вътрешни движения и др., предоставяйки системни актуализации в реално време със складов трафик
 • Автоматизирани процеси за контрол и управление на наличностите въз основа на датите за „внос“ и „срок на годност“ за партиди на продукти
 • Използване на Soft1 CRM за достъп до ключова информация във връзка с поръчки, проблеми с поддръжката на клиенти, потенциални клиенти и възможности за продажба
 • Подготвяне на точни бюджетни сценарии за определяне на поръчки за покупка, установяване на разходи по отдели и предвиждане на продажбите на продукти за предварително определени периоди от време

 • Автоматизирано сътрудничество, предоставящо по-бързо изпълнение на всички ежедневни операции
 • Точно производствено планиране, осигуряващо незабавен отклик на повишеното търсене на продукти
 • Понижаване на складовите оперативни разходи и необходимото време за доставка на продукти
 • Безпроблемна информация в реално време за складовия трафик на дружеството
 • Ефективна работа с наличности въз основа на срокове на годност за партиди, елиминирайки загуба на наличности
 • Повишена ефективност и подобрено обслужване на клиенти
 • Пълна финансова картина, подобрени процеси за вземане на решения


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация