Име на дружество

Kleopas Alliott Business Consultants

Сфера

Счетоводство и данъчни услуги

Заменено приложение

Legacy system

Приложение на Soft1

Soft1 200, Soft1 Payroll

Внедрено от

I.T. Business Consulting
Soft1 е гъвкаво счетоводно решение, което с лекота се настройва според бизнес процесите ни и нуждите на нашите клиенти. Особено когато става дума за големи международни корпорации със строги правила и оперативни протоколи, Soft1 се представя по-добре от всяко друго решение на пазара.

Giannis Kleopas, CEO, Kleopas Alliott Business Consultants

Kleopas Alliott Business ConsultantsKleopas Alliott Business Consultants S.A. е пълноправен член на Alliott Group, световната Асоциация на независимите счетоводни, правни и консултантски фирми от 1992 г. Дружеството с централно управление в Атина управлява също клонови офиси в Миконос и Букурещ, предоставяйки счетоводни и данъчни услуги (в световен мащаб) с ненадминато качество за частни лица и всички видове дружества, включително МСП, големи организации и международни корпорации.

 • Внедряване на цялостно ИТ решение, отговарящо на конкретните нужди на сектора
 • Автоматизация на цялата счетоводна, данъчна дейност и възнаграждения
 • Пълна поддръжка на нуждите за счетоводно и данъчно съответствие независимо от типа или правната форма на бизнеса
 • Опростяване и ускоряване на ежедневните счетоводни задачи
 • Незабавно настройване според промените в законодателството
 • Гъвкаво адаптиране към конкретни клиентски изисквания
 • Наблюдаване и оценка на представянето на бизнеса

 • Внедряване на Soft1 200 като базирано на абонамент счетоводно приложение
 • Използване на готов за работа сметкоплан, инструменти, механизми, отчети и табла и др. за ефективно наблюдаване на неограничен брой дружества и финансови години
 • Използване на вградените инструменти на Soft1 за автоматизиране на обработката и онлайн подаването на всички данъчни формуляри
 • Внедряване на приложението Soft1 Payroll, предоставящо по-лесно въвеждане на данни за заплати, подробни архиви за служители, ефективно архивиране и записване, както и управление на социални осигуровки и др.
 • Интегриране на Soft1 с ИТ системите на клиенти за осигуряване на бърз и точен пренос на данни
 • Използване на усъвършенствани инструменти за търсене, специални клавишни комбинации, автоматизирано импортиране на данни от файлове в Excel и др. за по-бързо въвеждане на данни и обработка
 • Предоставени връзки за незабавен достъп до уеб услуги за GSIS, както и специализирани уебсайтове за данъчно консултиране
 • Проектиране на всички необходими данъчни формуляри, осигурявайки автоматизирани софтуерни актуализации
 • Прилагане на инструментите за персонализация от Soft1 за съгласуване на счетоводните процеси на дружеството със строгите вътрешни правила на международните фирми
 • Използване на инструментите за отчитане на Soft1 за създаване на разширени финансови отчети за всички нужди на счетоводството, данъчното съответствие и/или възнагражденията

 • Контролируеми оперативни разходи с абонаментно решение
 • Оптимизирани бизнес процеси
 • Високо надеждни и сигурни услуги
 • Повишени приходи и удовлетвореност на клиентите
 • По-лесно, по-бързо и ефективно опростено счетоводство
 • Значително пестене на време и намалени грешки при ръчно въвеждане на данни
 • Подобрена продуктивност и цялостна ефективност
 • Пълно съответствие с приложимото данъчно законодателство
 • Персонализирано обслужване на клиенти и незабавен отклик на искания от клиенти
 • Видимост и контрол в реално време за всички бизнес процеси


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация