Име на дружество

JT International Hellas

Сфера

Производство на тютюневи изделия

Заменено приложение

Стара система

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.

JT International HellasJapan Tobacco International (JTI) е член на групата компании Japan Tobacco (JT), водещо дружество в областта на тютюневите изделия в световен мащаб. Дружеството предлага на пазара три от петте водещи марки цигари в света: Winston, Mild Seven и Camel.
 • Изграждане на персонализиран модел (шаблон) за целите на информиране на търговската мрежа за нови продукти, цени и промоции в реално време
 • Обединен процес на управление за дистрибуция и снабдяване на обекти за търговия на дребно
 • Автоматизиране на процеса за обмен на данни от и към крайни партньори без необходимост от непрекъсната връзка между тях
 • Модернизиране на оперативните процедури, използвайки ценни инструменти за анализ на данните и бизнес практики
 • Автоматизирана ежедневна актуализация на JTI с данните за продажби по търговски обект

 • Унифициране на процедурите и оперативните действия на партньорите, произтичащи от особеностите на конкретния пазар
 • Използвайки модулите на Soft1 ERP и усъвършенстваната платформа за технологична разработка, JTI има възможност да управлява централно необходимата информация бързо и ефективно
 • Сигурно и автоматизирано възпроизвеждане на информацията за продажби към търговските партньори
 • Процесът по обмен на информация бе автоматизиран, осигурявайки надежден поток от информация
 • Бяха определени общи правила за записване и управление на информация за ускоряване на въвеждането и по-лесно използване на информация от партньори и JTI
 • Беше реорганизиран отделът за поръчки за партньори, предлагайки персонализирано решение за център за контакти за ежедневен контакт с крайните клиенти
 • Използвайки инструментите за бизнес разузнаване, JTI и партньорите на дружеството имат възможността да планират и използват цялата информация централно

 • Процедурата по обработка, доставка и управление на поръчки (събиране и опаковане), както и контролът на наличностите, бяха напълно автоматизирани с помощта на Soft1 Mobile Sales и Soft1 Mobile Warehouse
 • Необходимостта от попълване на целеви въпросници при източника бе задоволена с помощта на Soft1 Mobile Sales (търговски модул) и Soft1 CRM за допълнителна обработка
 • Надстроен процес за наблюдаване на бизнес звеното чрез модел за регистър и отразяване на икономически съвкупности, анализ на инвестицията им
 • Процесът по наблюдение на всеки бизнес партньор бе подобрен с помощта на предварително проектиран модел за записване и отразяване на финансовото състояние, анализ на печалбите и ефективността на инвестициите им


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация