Име на дружество

ИНТЕРФУДС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Сфера

маркетинг и дистрибуция на бързооборотни стоки

Заменено приложение

Singular Logic Enterprise

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Bulgaria
Soft1 ERP напълно покрива нашите бизнес нужди на всички нива. Освен това бързо и надеждно отговаря на всяко ново специфично за индустрията изискване. Иновативността и гъвкавостта са основните причини, които ни подтикнаха да внедрим именно това ERP решение. В силната конкурентна среда, в която работим, следва да отговаряме на изискванията и спецификите на бизнеса с добре структурирана организация и изявени професионалисти, подпомогнати от надеждно софтуерно бизнес решение. С възможност за цялостно конфигуриране и разширяване, Soft1 ERP се настройва  изцяло според бизнес нуждите ни, осигурявайки незабавен отговор на новите пазарни предизвикателства

Миряна Кънева, член на Съвета на директорите на Интерфудс България ЕАД

Интерфудс България ЕАДводеща компания в областта на маркетинга и дистрибуцията на бързооборотни стоки на българския пазар, избра иновативното ERP решение на SoftOnе, за да подкрепи ефективно всички свои бизнес операции. От основаването си през 1992 портфолиото на Интерфудс-България ЕАД включва световно признати брандове, добре известни на потребителите и утвърдени сред ключовите клиенти в България.
 • ефективно да поддържа всички свои бизнес операции
 • да обедини търговското и финансовото управление на компанията в единна модерна софтуерна платформа
 • избягване на потенциални проблеми, свързани с бързооборотни продукти с кратък жизнен цикъл и високи оперативни разходи
 • пълна поддръжка на специфични бизнес изисквания

 • предоставя на Интерфудс България ЕАД набор от функционални инструменти за по-добро планиране и надзор на целия процес по веригата на доставки
 • гарантиране на ефективен инвентарен контрол и висококачествено обслужване на клиентите
 • богати функционалности и напълно автоматизиране на всички времеемки бизнес процеси
 • обединява търговското и финансовото управление на компанията в една модерна софтуерна платформа

 • пълна автоматизация на бизнес процесите
 • значителни икономии на разходи и време,
 • избягване на грешки или забавявания, по-добро разпределение на ресурсите
 • повишена продуктивност на служителите
 • възможности за данни в реално време към всяко смарт устройство,
 • достъп до данни от всяко място и по всяко време
 • служителите ефективно изпълняват ежедневните си задачи
 • мениджърският екип взема информирани решения


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация