Име на дружество

ΕΖΑ Protypos Hellenic Brewery S.A.

Сфера

Храни и напитки

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

MIB Computing
Да постигнем растеж от 50%, 75% или дори 100% бе единствената възможност за дружеството ни да се превърне от малка пивоварна в голям производител на бира. Благодарение на SoftOne и мощното решение за ERP на дружеството ние успяхме да удвоим както общия оборот, така и производствения обем в рамките на първата година! Постигнахме тази цел с минимални инвестиционни рискове и ниски оперативни разходи.

Aggelos Karakyriakos, Finance Director, EZA Protypos Hellenic Brewery S.A.

EZA Protypos Hellenic Brewery S.A.EZA Protypos Hellenic Brewery S.A. е изцяло гръцка пивоварна, която участва активно в децентрализираното развитие на вътрешната икономика. Със съвременен завод с висока производствена мощност в Аталанти (Фтиотида, Гърция) и частно дистрибуторско дружество (Crystal Beverages), EZA Protypos Hellenic Brewery S.A. произвежда и предлага на пазара 5 марки с най-високо качество (eza ζ premium pilsener, Pils HELLAS, Odyssey, BLUE island, Berlin Premium Lager) в Гърция, като също така изнася продуктите си на ишлеме в чужбина.
 • Осъществяване на стратегията на дружеството за (фискално) преобразуване от малък в голям производител
 • Внедряване на цялостно ИТ решение
 • Поддръжка на всички корпоративни съоръжения (производствени заводи и централно управление)
 • Управление на подразделения и други членове на групата дружества EZA
 • Успешно адаптиране към всяка промишлена нужда, което „готовите“ решения не успяват да покрият
 • Ефективна работа с конкретните изисквания на пивоварната промишленост по отношение на акцизи и празни съдове
 • Едновременно управление на множество марки бира и съставяне на индивидуални баланси
 • Организиране и наблюдаване на мрежата за дистрибуция на едро

 • Внедряване на Soft1 ERP (чрез абонаментния модел ASK), интегрирайки всички бизнес процеси в една платформа
 • Внедряване на приложението Soft1 Payroll, предоставящо по-лесно въвеждане на данни за заплати, подробни архиви за служители, ефективно архивиране и записване, както и управление на осигуровки и др.
 • Прилагане на вътрешния модул за предвиждане на разходи за автоматично назначаване на бизнес разходите на отделни марки, съдове за бира, клиенти и предварително определени разходни центрове
 • Проектиране на усъвършенствани задачи за наблюдаване на представянето при продажбите по отношение на съдържание и празни съдове
 • Определени правила за обработка на клиентски фактури, автоматизация на специални отстъпки и изчисляване на акциз върху бирата
 • Използване на вградени инструменти за BI от Soft1 за автоматично генериране на разширени отчети за продажбите и ОПР

 • Унифицирана бизнес дейност, с което се понижават общите разходи
 • Двойно (100%) увеличение на оборота на продажбите и производствените обеми при запазване на ниски административни разходи
 • Значителни спестявания и по-бързи бизнес трансакции
 • Автоматизация на обработката на клиентски фактури, елиминирайки грешки при въвеждане на данните
 • Ефективно и точно наблюдение на продажбите по отношение на съдовете за бира
 • Оптимизирани бизнес процеси и повишен оперативен контрол
 • Информация в реално време относно отделни марки (печалба, сезонност на продажбите, търговски обекти), както и индивидуални клиенти
 • Подобрени процеси за вземане на решения


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация