Име на дружество

Eurocatering S.A.

Сфера

Пресни плодове и зеленчуци

Заменено приложение

Kefalaio - Anaconda - персонализирано приложение

Приложение на Soft1

Soft1 Cloud ERP

Внедрено от

DGSOFT

EurocateringEurocatering е сред най-големите компании в търговията с пресни плодове и зеленчуци, както и в производството и дистрибуцията на предварително пакетирани пресни салати и зеленчуци. Работейки чрез производствените си центрове в Ахарне, Атина, и центъра си за дистрибуция в Солун, дружеството обслужва най-големите вериги за хранителни стоки, супермаркети, ресторанти и хотели в Гърция.
 • Обединяване на всички бизнес процеси в единна ERP система
 • Ефективно планиране и наблюдаване на производствените процеси
 • Осигуряване на пълен надзор върху всички ежедневни складови дейности
 • Подобряване на управлението на продуктите във връзка с краткия им срок за съхранение
 • Подобряване на процеса за управление на поръчки за продажба
 • Предоставяне на точно счетоводно отразяване на цялостното представяне на бизнеса
 • Представяне на подробна статистическа информация

 • Замяна на предходните приложения със Soft1 Open Enterprise, което се възползва изцяло от предимствата на решенията за Cloud и Soft1 Enterprise Mobility
 • Разработен стандартизиран модел за планиране и контрол на производството, осигуряващ точна оценка на разходите за всяка фаза на производството
 • Използване на модула за управление на веригата за доставки на Soft1 за предоставяне на контрол на запасите в реално време и улесняване на всички ежедневни складови задачи
 • Автоматизирано управление на наличностите въз основа на датите за „внос“ и „срок на годност“ за всички партиди на продукти
 • Проектиране на усъвършенстван процес за управление на поръчки за продажби с помощта на приложението Soft1 360 Mobility за незабавно онлайн въвеждане на поръчки въз основа на историята на поръчките на клиентите
 • Използване на модула Soft1 за определяне и отчитане на разходите по видове дейности за разработване на бюджети и наблюдаване на реалните разходи по бизнес отдели
 • Използване на вградените инструменти за бизнес разузнаване от Soft1 за генериране на подробни отчети

 • Значително понижаване на оперативните разходи за ИТ заедно с по-бързо и по-ефективно управление на данните
 • По-добра отзивчивост на търсенето на клиентите, точни оценки на разходите и гарантиране на по-високо качество
 • Подобрено представяне и надеждност на веригата за доставки
 • Навременно доставяне на отчети, елиминирайки възможни загуби на наличности поради ограничен срок на съхранение
 • По-бърза обработка на поръчки за продажба и изпълняване на транспортиране
 • Безпроблемен контрол на оперативните разходи, създаващ възможности за значително спестяване на разходи
 • Всеобхватна информация в реално време, поддържаща всички процеси за вземане на решения


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация