Име на дружество

EL.VI.Z

Сфера

Храна за животни

Заменено приложение

Open ERP

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.

EL.VI.ZEL.VI.Z SA, член на групата дружества EUROFARM, се специализира в производството на храни за животни от 1963 г. Работейки чрез производствените си заводи в Плати (Иматия) и Петрохори (Ксанти), EL.VI.Z предлага на гръцките фермери здравословни и балансирани храни, които активират продуктивността на техните животни, подобрявайки производствените разходи и качеството на всички стопански продукти.
 • Внедряване на цялостно ИТ решение, което идеално поддържа всички бизнес процеси
 • Организиране и пълна автоматизация на процедури от критично значение, свързани с производството
 • Ефективно наблюдаване на производството на храни и навременно идентифициране на разлики в разходите
 • Моделиране на потока от документи, използвани за осъществяване на поръчки за покупка
 • Поддържане на наличности от суровини и готова продукция на подходящи нива
 • Предоставяне на подобрено обслужване на клиенти
 • Подобрена ефективност на всички производствени операции
 • Подобряване на оперативния и управленския контрол

 • Внедрено решение Soft1 ERP, включващо всички бизнес процеси в една платформа
 • Интегриране на Soft1 с наличните заводски съоръжения, стандартизирайки техническите спецификации на производството, както и моделиране на функции като поръчки за производство и листи за потребление
 • Използване на модул за вътрешно предвиждане на разходите от Soft1 за автоматично изчисляване на преките и косвените производствени разходи
 • Проектиране на сценарии за одобряване на покупки, строго определящи приоритета на одобрените документи, както и упълномощените потребители (или групи потребители), които могат да ги одобряват
 • Надстройване на модула за управление на наличности от Soft1 с „партиди“ с оглед наблюдаване на партидите на продуктите чрез данни в реално време за наличности и движения, с посочване на режима на потребление на партиди въз основа на срок на годност
 • Внедрена усъвършенствана CRM функционалност за ефективна работа с поръчки, продажби, потенциални клиенти и проблеми с поддръжката на клиенти
 • Използване на отдалечена система от Soft1 за безпроблемно изпълняване на производствени операции от критично значение дори в случай на временно прекъсване на връзката с приложния сървър
 • Прилагане на вградените инструменти за BI и отчитане от Soft1 за генериране на подробни отчети за продажби и оценяването им спрямо бюджетните сценарии

 • По-висока организационна ефективност, по-бързо изпълняване на задачи
 • Значително понижаване на производствените разходи, бърз отклик на променящите се изисквания на клиентите
 • Точно предвиждане на производствените разходи, което позволява на EL.VI.Z да предприема необходимите коригиращи действия навреме
 • Ефективен одит на закупуването, който гарантира, че всички поръчки отразяват реалните закономерности на търсенето и нуждите на производството
 • Автоматизирано управление на наличностите, елиминиращо натрупване на наличности и изтичане на срока на годност на партиди
 • Подобрена удовлетвореност на клиентите
 • Безпроблемни бизнес операции с елиминиране на закъсненията в производството
 • Подробна статистическа информация, по-бързо и по-добро вземане на решения


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация