Име на дружество

DHL

Сфера

Логистика

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.

DHLDHL Greece е част от Deutsche Post DHL, една от водещите в света групи за международни пощенски и логистични услуги, която обхваща три направления: DHL Express, DHL Global Forwarding,Freight и DHL Supply Chain. DHL има присъствие в над 220 държави по света, което я прави световен лидер на пазара.
 • Преструктуриране на всички процедури за обединено софтуерно решение
 • Ускоряване на процедурата за търсене на въведени данни и създаване на отчети
 • Оперативна съвместимост въз основа на текущото данъчно законодателство
 • По-ефективна комуникация с централната система на дружеството майка (Deutsche Post)
 • Подробна статистическа информация
 • Конфигуриране на цялостна подсистема за определяне на разходи за услуги

 • Унифицирано покритие на всички бизнес процедури чрез Soft1 ERP
 • Гъвкава процедура за определяне на разходите за услуги
 • Абсолютно управление на внос/износ и логистика
 • Конфигурация на функционалността на приложението въз основа на бизнес роли и организационна структура
 • Проектиране на персонализирани отчети и шаблони съгласно нуждите на отделите
 • Автоматизация на потока от данни и отчитането за отговаряне на нуждите на дружеството майка
 • Автоматизация на всички планови процедури (напр. плащания към доставчици)
 • Съответствие със стандартите за качество за удовлетворяване на нуждите на дружеството майка (Deutsche Post)

 • По-бързо изпълняване на задачи за значително спестяване на време
 • Хомогенност на данните за всички корпоративни отдели
 • Интегриран централен контрол на всички предлагани услуги
 • Надежден поток от данни в реално време
 • По-ефективно корпоративно управление и оперативна дейност
 • Повишен информационен поток до по-високо ниво на управление
 • Качествено обслужване на клиенти


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация