Име на дружество

Deloitte

Сфера

Счетоводни експерти и бизнес консултанти

Заменено приложение

Приложение за DOS

Приложение на Soft1

Soft1 Payroll & HR

Внедрено от

SoftOne Technologies S.A.
Административното приложение Soft1 Payroll & HR е значително по-добро в сравнение с предходната ни система в следните области: скорост на изчисляване на заплати, лекота на одитни изчисления чрез отчети, списъци и др., лесно конфигуриране, добре структурирана и лесно достъпна информация чрез раздели, удобно за потребителя управление, одитиране на подробни периодични отчети без необходимост от отпечатване на хартия. Предвид честите промени в гръцкото законодателство във връзка със заплатите, както и големия брой на служителите ни (над 600), приложението на Soft1 наистина ни помогна да спестим ценно време за справяне с възникналите проблеми, по подходящ начин и навреме.

Mantzounis Evangelos, Payroll Manager, DELOITTE Greece

DeloitteDeloitte Greece е фирма членка на Deloitte Touche Tohmatsu Limited. С над 600 служители и офиси в Атина и Солун, Deloitte Greece предоставя одитни, данъчни, консултантски и финансово-консултантски услуги.
 • Забавяне при актуализирането на промени в законодателството в наличната система
 • Често бе необходимо ръчно въвеждане на промените в законодателството
 • Затруднения в разрешаването на проблеми по телефона и навреме
 • Затруднения в изчисляването и одитирането на подробен периодичен отчет, изискван по закон
 • Затруднения в достъпа до цялата записана информация за служители

 • Замяна на предходната система със Soft1
 • Проектиране на гъвкави отчети и формуляри съгласно бизнес нуждите
 • Навременни и точни актуализации на версии, отразяващи всички промени в законодателството
 • Бързо създаване на файл за възнаграждението на служител по банков път (за онлайн плащане)
 • История на възнагражденията, личното и професионално развитие на всеки служител

 • Времето за записване на данните за възнагражденията, необходими за ежемесечното изчисляване на заплати, бе понижено с 50
 • Всички промени в законодателството (S.S.E., данъчно облагане, застрахователни фондове) се актуализират в приложението само с инсталиране на актуализации
 • Всички официални формуляри, отчети и файлове, изисквани по закон, се предоставят с приложението
 • Изчисляването на подробен периодичен отчет може да се преглежда и променя при необходимост преди подаване към социално-осигурителните власти
 • Автоматично създаване на записи за заплати
 • Гъвкавост в проектирането на разпечатки и отчети за заплати


Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


Заявете демонстрация