Име на дружество

ЕМ СИ ФРЕШ ЕООД

Сфера

производство и дистрибуция на пакетирани свежи салати и зеленчуци

Заменено приложение

Workflow

Приложение на Soft1

Soft1 ERP

Внедрено от

SoftOne Bulgaria
Soft1 ERP напълно покрива на нашите бизнес нужди на всички нива. Освен това бързо и надеждно отговаря на всяко ново специфично за индустрията изискване. Възможността за отдалечен достъп до фирмени данни ни позволява да работим ефективно отвсякъде и чрез всяко устройство, което е много важно в условията, в които живеем и работим. Няма нищо по-важно от опитни партньори, които идентифицират и оценяват в дълбочина уникалните нужди на вашата компания, предлагат идеалното решение и го прилагат по най-ефективния начин.

Панайотис Панагуляс, мениджър

ЕМ СИ ФРЕШ ЕООДЕМ СИ ФРЕШ е компания занимаваща се с търговия и износ на свежи плодове и зеленчуци, а също и с производство и дистрибуция на пакетирани свежи салати и зеленчуци.

Мисията на компанията е да бъде стабилен доставчик на продукти и услуги с отлично качество, което постига с отдаденост, гъвкавост и професионализъм – функции, които са характерни за дейността на всеки отдел.
 • Необходимост от голяма гъвкавост, която е от ключово значение при продукти с изключително кратък срок на годност
 • Необходимост от лесни за изготвяне справки
 • Детайлизирани справки, които много улесняват анализите на продажбите
 • Необходимост от прехвърляне на документи вътре в програмата, между нас и фирмата „майка“
 • Приятелски настроени хора, които отговарят за поддръжката на програмата

 • Адаптиране на софтуера към конкретната дейност на фирмата
 • Възможност за многжество детайлни справки, които правят изключително лесен анализа на представените цифри
 • Лесна и ясна проследимост на партидата на даден артикул
 • Свързаност между всички основни операции, като продажби, складиране, фактуриране и счетоводство
  • Гъвкавост, при намирането на решения на динамичния хранителен пазар. Лесна и ясна проследимост на партидата на даден артикул

 • По-бързо и ефективно осъществяване и управление на продажбите
 • Улеснено и значително по-бързо въвеждане на документи между българската фрима и фирмата майка. Вече документите се трансформират с няколко клика.
 • Лесна проследимост на складови количества по партиди и срокове на годност
 • По–добър анализ на продажбите

  Открийте как Soft1 може да помогне на бизнеса ви да расте по-бързо


  Заявете демонстрация